Arbetsmöjligheter

Personer med funktionsnedsättningar diskrimineras vid rekryteringsförfarandet, eller får sämre villkor.

Personer med funktionsnedsättningar diskrimineras vid rekryteringsförfarandet, eller får sämre villkor.

F! arbetar för att:

  • För en förstärkt sanktionsmöjlighet för Arbetsmiljöverket vid granskning av arbetsmiljö ur ett funktionshinderperspektiv.
  • För ett obligatoriskt införande av mångfaldsplaner på alla arbetsplatser, varigenom arbetsgivare har en skyldighet att arbeta aktivt med tillgänglighetsgörande av arbetsplatsen och möjlighet till kvoterad rekrytering av personer med funktionsnedsättningar.
  • För att personer med funktionsnedsättningar som utför samma, eller mycket likartade, arbetsuppgifter, som andra medarbetare utan funktionsnedsättningar, får samma lön, möjlighet till facklig anställning, semester och andra förmåner.
  • För att det inom alla arbetsförmedlingar finns utbildad personal som har kunskap om livsvillkor för personer med funktionsnedsättningar, så att de bättre kan matcha arbeten.

Det svåra inträdet på arbetsmarknaden

På dagens arbetsmarknad diskrimineras många människor, bland dem personer med funktionsnedsättningar. Det kan handla om fysiskt otillgängliga arbetsplatser, avsaknad av hjälpmedel, brist på kunskap hos arbetsgivare och medarbetare. Det största problemet är dock svårigheterna kring inträdet på arbetsmarknaden på lika villkor som andra. Personer med funktionsnedsättningar diskrimineras vid rekryteringsförfarandet, eller får sämre villkor som annan personal vid anställning.

Stressamhället

Ett annat problem är utformningen av dagens arbetsmarknad med mycket stress och stort fokus på högpresterande, som kan missgynna personer sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Feministiskt initiativ vill se en större mångfald i arbetsmöjligheter utan att det för den sakens skull innebär sämre lönevillkor. Idag finns exempel på utnyttjande av exempelvis personer med intellektuella funktionsnedsättningar inom omsorgsarbeten, där de utför ”vanliga” arbetsuppgifter men endast får dagersättning istället för lön.

Fördjupning

Ladda ner ”Arbete”

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.