Att migrera fritt och bosätta sig var som helst

Gränser skapar ett "vi" och "dom".

Gränser skapar ett "vi" och "dom".

F! arbetar för att:

  • En fri värld där människor kan röra sig fritt och bosätta sig var de vill på jorden.
  • Stärka barns rättigheter i migrationsprocessen genom att göra FN:s barnkonvention till Svensk lag.
  • Resurser och insatser till etablering stärks och fördelas rättvist mellan kvinnor och män.
  • Flykting- och försörjningsstödhandläggares individuella kartläggning av nyanlända flyktingar inte färgas av förutbestämda patriarkala eller rasistiska uppfattningar.
  • Papperslösa ska ha möjlighet att ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen och prövas på lika villkor som övriga kommuninvånare.
  • Papperslösas trygghet i kontakt med välfärdsinstitutioner.
  • Vara möjligt för papperslösa att anmäla brott utan att riskera deportation
  • Stoppa frihetsberövandet av medborgare som fått avslag på sin asylansökan och stänga alla förvar.
  • Statslösa ska få permanent uppehållstillstånd efter sex månader om inget särskilt skäl talar emot det.
  • Ingen ska kunna dömas till utvisning.

Jorden tillhör oss alla

Feministiskt initiativ har en vision om en fri värld som inte begränsas av skarpa gränser och höga uteslutande murar. Gränser skapar ett ”vi och dom”, bidrar till att skapa rädsla för andra människor och utgör rasismens fundament. Istället vill Fi bygga en värld efter principen att jorden tillhör oss alla och ska med omsorg och respekt delas rättvist mellan hela jordens befolkning. Så länge världen är uppdelad och präglad av orättvisor – krig, tortyr, miljökatastrofer, statligt förtryck, förföljelse, fattigdom, våld, hot, sexuella övergrepp och rättslöshet – kommer det att finnas människor som väljer att resa över gränser eller fly för att söka skydd och ett värdigare liv i ett annat land. Feministiskt initiativ anser att det ska vara varje människas rättighet.

Fördjupning

Ladda ner ”Migrationspolitik”

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.