MINISTERRÅDET

Öppenheten i Ministerrådets arbetsordning måste ökas och att det demokratiska underskottet i Europaparlamentet minskas.

Öppenheten i Ministerrådets arbetsordning måste ökas och att det demokratiska underskottet i Europaparlamentet minskas.

F! arbetar för att:

  • Fi ska verka för att öppenheten i Ministerrådets arbetsordning ökas och att det demokratiska underskottet i Europaparlamentet minskas.
  • Fi ska verka för att färre frågor hanteras i Ministerrådet och fler på parlamentarisk nivå.
  • Fi ska verka för att Europaparlamentet får ett enda säte förlagt till Bryssel.
  • Fi ska verka för att arbetet i EU präglas av kostnadseffektivitet och miljöhänsyn.

EU:s ministerråd är en organisation som på många sätt är problematisk ur ett feministiskt och demokratiskt perspektiv. Ministerrådets möten är slutna och själva beslutsprocessen är inte transparent. De som bedriver en politik som bygger på nationellt egenintresse, rasism, homofobi eller okunskap om likabehandling och jämställdhet måste kunna granskas. Feministiskt initiativ vill se en utveckling där fler frågor behandlas av de folkvalda och att fler frågor hanteras främst lokalt, allt i medborgarnas intresse av demokrati och inflytande. Samtidigt ser vi nödvändigheten av att mötas länder emellan på en sådan nivå, där enskilda politiska områden diskuteras och hanteras av de personer som är ytterst ansvariga för frågan i respektive land. Det är en viktig möjlighet för Sverige att påverka den europeiska utvecklingen i många frågor, påtala brott mot mänskliga rättigheter och mot EU:s gemensamma överenskommelser.

Av historiska skäl, med rötter i våra världskrig, har Europaparlamentet fått sitt säte i Strasbourg, och utsett Bryssel till arbetsort för utskott och partigrupper. Detta innebär höga ekonomiska kostnader för organisationen såväl som för varje parlamentarikers administration, och är en gigantisk belastning för miljön. Feministiskt initiativ ser inte att denna stora byråkratiska apparat kan rättfärdigas längre.

 

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.