FEMINISTISKT SOLIDARITETSARBETE

Politiken måste bygga på insikten att kvinnor spelar en avgörande roll när det gäller att komma ur fattigdom.

Politiken måste bygga på insikten att kvinnor spelar en avgörande roll när det gäller att komma ur fattigdom.

F! arbetar för att:

  • Fi ska verka för att det utarbetas gemensamma jämställdhetskriterier att använda i nationella handlingsplaner som rör solidaritetsarbete/bistånd inom ramen för EU:s solidaritetspolitik.

EU:s utrikespolitik, och solidaritetspolitik i synnerhet, måste bygga på insikten att kvinnor spelar en avgörande roll när det gäller att komma ur fattigdom. Kvinnors ekonomiska, utbildningsmässiga, politiska och sexuella egenmakt påverkar inte bara dem själva, utan även familjer och gemenskaper.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.