Feministisk politik i EU

Om inget görs för att motverka strukturell diskriminering får rasistiska luft under vingarna.

Om inget görs för att motverka strukturell diskriminering får rasistiska luft under vingarna.

F! arbetar för att:

  • Skapa forum för kunskap och erfarenhetsutbyte mellan olika feministiska partier i EU och EU:s kandidatländer.
  • Det vid Europaparlamentsvalet 2019 ska finnas listor för feministiska initiativ i minst sju EU-länder.
  • Stärka och uppmärksamma feministiska rörelser och initiativ utanför EU.

En stark feministisk rörelse i Europa och världen

En central del i arbetet med att motverka diskriminering och främja mänskliga rättigheter är att mobilisera, stödja och samarbeta med feministiska partier och initiativ i Europa och världen. En stark antirasistisk feministisk rörelse i Europa är också den starkaste motkraften till rasistiska, nazistiska och fascistiska partier som mobiliserar runt om i Europa. Flera av dem finns redan i Europaparlamentet och risken är stor att gruppen växer. Om inte tillräckligt görs för att motverka strukturell diskriminering får rasistiska och konservativa krafter luft under vingarna. Det behövs tydlighet i prioriteringar för arbetet för mänskliga rättigheter från EU:s institutioner och ett stort tryck från civila samhället. En central del i Feministiskt initiativs arbete med att motverka diskriminering och främja mänskliga rättigheter är att mobilisera, stödja och samarbeta med feministiska partier och initiativ i Europa och världen. Fler feministiska partier tar nu form i Europa och vårt långsiktiga mål är att tillsammans bilda en feministisk partigrupp i Europaparlamentet.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.