Djurpolitik inom EU

Minska animalier, öka vegetabilier.

Minska animalier, öka vegetabilier.

F! arbetar för att:

  • Ett djurvänligt jordbruk inom EU i vilket djurs rättigheter och skyddet av djur värnas och utvecklas.
  • En minskad produktion och konsumtion av animalier till förmån för en ökning av vegetabilier inom EU.
  • EU-direktiv för upphandling ska inkludera hänsyn till djurhållning.
  • Förändra den del av EU-direktiv 2010/63 som gör det svårt för enskilda EU-länder att ha en skarpare djurskyddslagstiftning gällande djur som utsätts för djurförsök än vad direktivet fastslår.

Minskad storproduktion av animalieprodukter

I en global värld behövs en tydlig politik för djurvänligt jordbruk, där djurskyddet har en stor del. De kravpunkter i avsnitten ovan som inte uttryckligen är på en nationell nivå är relevanta även för vår EU-politik. Genom medlemskap i EU vill Feministiskt initiativ föra en aktiv politik för minskad storskalig animalieproduktion och för en djurhållning som möjliggör att djur kan leva utifrån sina intressen och behov. EU:s direktiv för upphandling formar upphandlingsförfarandet i alla medlemsländer. Det är därför viktigt att påverka så att dessa regler inkluderar hänsyn till djurhållning som en viktig aspekt.

EU:s direktiv 2010/63 handlar om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål inom EU. Direktivet är inarbetat i den svenska djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och i djurförsöksföreskrifter. Direktivet syftar till att ersätta alla djurförsök med alternativa metoder så snart det är vetenskapligt möjligt. Feministiskt initiativ är positiva till direktivet men det behöver justeras. Det är en alltför lång och omständlig process för ett EU-land som vill stärka den nuvarande djurskyddslagstiftningen för de djur som används för vetenskapliga ändamål, eftersom det krävs ett godkännande av EU-parlamentet. Här borde länderna vara friare.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.