Pensioner

Det måste bli ett stopp på att kvinnor får som pensionärer sämre ekonomi än män.

Det måste bli ett stopp på att kvinnor får som pensionärer sämre ekonomi än män.

F! arbetar för att:

  • 35 Fi ska verka för att pensionssystemets intjänandegrunder ändras och görs jämställda mellan kvinnor och män.
  • 36 Fi ska verka för att det ska bli olagligt för försäkringsbolag att i pensionsförsäkringar diskriminera kvinnor på grund av deras förväntade längre livslängd.

Kvinnor får som pensionärer generellt sämre ekonomi än män

Löneskillnaderna på arbetsmarknaden och fördelningen av det obetalda arbetet ger avtryck i ersättningssystemen och pensionen. Eftersom det nuvarande pensionssystemet baseras på livsinkomsten, missgynnas kvinnor konsekvent. Kvinnor får, som grupp, till följd av låga löner och färre antal betalda timmar, i genomsnitt 20% lägre offentlig pension än män. Feministiskt initiativ anser att pensionssystemets intjänandegrunder måste göras könsneutrala och att människors framtida ekonomiska trygghet inte ska bygga på spekulation.

Fördjupning

Ladda ner ”Pensioner”

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.