Lön och anställningsvillkor

Nu måste EU-direktivet likalöneprincipen "Lika lön för likvärdigt arbete" tillämpas!

Nu måste EU-direktivet likalöneprincipen "Lika lön för likvärdigt arbete" tillämpas!

F! arbetar för att:

  • För principen om ”lika lön för likvärdigt arbete” ska gälla.
  • En ”lönekorrigering” med utgångspunkt från en nationell arbetsvärdering.
  • För 6 timmars arbetsdag för alla med bibehållen lön.
  • Fasta anställningar baserade på heltid, ska vara regel inom hela arbetsmarknaden.
  • EU:s tjänstedirektiv inte får innebära några inskränkningar i föreningsfriheten, den fria förhandlingsrätten, rätten att teckna kollektivavtal och rätten att vidta stridsåtgärder samt att vård, omsorg och utbildning undantas.
  • För en lag som gör företag ansvariga för hur underleverantörers personal behandlas.
  • För att tidigare tillsvidare- och visstidsanställda ska ha företrädesrätt framför så kallade bemanningsföretag.

Förlegat med lön efter kön

Kvinnors arbete värderas generellt lägre än mäns. De könsbundna löneskillnaderna består, trots EU-direktiv om att tillämpa likalöneprincipen, lika lön för lika och likvärdigt arbete, och trots att det åligger medlemsstaterna att vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att bestämmelser i kollektivavtal, löneskalor, löneavtal eller individuella anställningsavtal inte strider mot likalöneprincipen. Feministiskt initiativ anser att löneorättvisan upprätthålls med hjälp av ”systemfel” som måste rättas till med ”systemåtgärder” och att en nationell arbetsvärdering som förmår jämföra arbetsuppgifter över gränserna för olika sektorer och över den stora könsbarriären på arbetsmarknaden genomförs.

Arbetsvärderingen syftar till att höja lönerna inom kvinnodominerade sektorer. För att starta processen krävs en ”lönekorrigering” med utgångspunkt från en nationell arbetsvärdering.

Fördjupning

Ladda ner ”Lön och anställningsvillkor”

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.