Kränkande särbehandling

Alla ska ha rätt till en arbetsplats fri från våld och trakasserier.

Alla ska ha rätt till en arbetsplats fri från våld och trakasserier.

F! arbetar för att:

  • Vi kräver att det upprättas ett kunskaps- och resurscentrum för personer som utsatts för kränkande särbehandling av vuxna.

I ett välfärdssamhälle accepteras inte någon form av mobbning eller kränkande särbehandling. Alla ska ha rätt till en arbetsplats fri från våld och trakasserier. Dagens arbetsmiljölagstiftning skyddar inte mobbade individer fullt ut och måste därför stärkas. Kunskapen kring vuxenmobbning måste utvecklas och adekvata metoder för rehabilitering, information, förebyggande arbete etc. tas fram.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.