Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning

F! arbetar för att:

  • validering av kunskap som inhämtats på annat sätt än i skolor utvecklas.
  • komprimerade yrkeskurser skapas inom fler bristyrkesområden.
  • statsbidragen till yrkeskurser på Komvux anpassas efter bristsituationen.
  • tillgång till internet och digitala tjänster ska ses som en demokratifråga.
  • programmeringskunskaper ska ingå i läroplanen för grundskolan.
  • införa en kompetensförsäkring som ger alla möjlighet att utveckla sin kompetens i takt med förändringar i arbetslivet.

För den framtida näringslivsutvecklingen kommer tre långsiktiga trender vara av särskild betydelse: globalisering, digitalisering och den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning och större migration. Att inkludera alla i arbetslivet genom att ta tillvara på den kompetens, innovationskraft och specialisering som redan finns är nödvändigt för företag som vill utvecklas.

Var fjärde nyanländ!

Många av de människor som kommer till Sverige idag har kompetens som vårt näringsliv behöver. Beräkningar från TCO visar att mer än var fjärde nyanländ har utbildning och erfarenhet inom ett yrke där det råder brist i Sverige. Det är angeläget att utveckla metoder för att validera och komplettera all den kunskap som finns för att sedan matcha den mot arbetsmarknaden.

Undvik en digital över- respektive underklass

Digitaliseringen av samhället medför en möjlighet att både utjämna orättvisor och utveckla arbetsmarknaden. Tillgång till internet och digitala tjänster bör ses som en demokratifråga. En ständigt växande del av arbetsmarknaden kräver direkt teknisk kompetens och en ännu större del kräver förståelse för det. För att undvika att skapa en digital över- respektive underklass samt för att få den bredd och mångfald som behövs för att fortsätta skapa globalt konkurrenskraftiga och hållbara produkter och tjänster vill Feministiskt initiativ göra de grundläggande kunskaperna tillgängliga för alla. Det innebär programmeringskunskaper i skolan och möjlighet att komplettera sina kunskaper genom en kompetensförsäkring som tillgodoser förändringar i arbetslivet.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.