En enhetlig och samlad social försäkring

Dags för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten att samordnas under samma tak.

Dags för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten att samordnas under samma tak.

F! arbetar för att:

  • Slå ihop Försäkringskassan, AF och socialtjänsten till en ny myndighet
  • Verksamheten ska genomsyras av ett genus-, hbtq- och antirasistiskt perspektiv.
  • Ekonomisk grundtrygghet skapas genom en miniminivå.

En ekonomisk grundtrygghet

Oro för ekonomin utgör ett stort hinder för utveckling och att ta sig fram i dagens djungel av olika inkomstrelaterade, försörjningsrelaterade och behovsrelaterade bidrag tenderar att skapa långa passiva perioder i sökandes liv. För att kunna behålla ett tydligt sikte på en återgång till ekonomisk självständighet måste bidragsnormerna slås samman och kopplingen till inkomstbortfall kompletteras med en enhetlig miniminivå som garanterar individen en ekonomisk grundtrygghet.

Slå ihop Försäkringskassan, AF och socialtjänsten

Som ett första steg sker en samordning av verksamheterna inom Försäkringskassan, AF och socialtjänsten. Att samla försäkringarna får inte uppfattas som en fråga om administrativa vinster.  Tvärtom handlar det om att med utgångspunkt från varje människas behov av stöd och utveckling samordnas olika specialkompetenser i speciella resursteam, som sedan följer individen hela vägen fram till målet. Ekonomisk grundtrygghet skapas genom en miniminivå, som omfattar alla, vilken följs av en inkomstrelaterad utbetalning, med samma tak som i föräldraförsäkringen. Verksamheten ska genomsyras av ett genus-, hbtq- och antirasistiskt perspektiv och samlas i en myndighet.

Fördjupning

Ladda ner ”En enhetlig och samlad social försäkring”

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.