Arbetslöshet

Arbetslöshet har blivit en mångmiljonmarknad för förmedlingar och coacher för att upprätthålla "Arbetslinjen".

Arbetslöshet har blivit en mångmiljonmarknad för förmedlingar och coacher för att upprätthålla "Arbetslinjen".

F! arbetar för att:

  • Arbetsförmedlingen, i sitt arbete med arbetslöshetsfrågor, problematiserar konsekvenserna av kvinnors underordning.
  • Arbetsmarknadsstatistiken ersätts av beräkningsgrunder som synliggör kvinnors villkor.
  • Slopa de 45 karensdagarna för a-kasseersättning vid uppsägning på egen begäran. Det ska vara möjligt att lämna ett arbete man far illa av.
  • Reglerna för tidsbegränsad anställning ses över så att företag och organisationer med förutsägbara och kontinuerliga behov av extra personal åläggs att inrätta resurspooler med tillsvidareanställd personal för att möta behoven.
  • AF skiljs från sin kontrollerande funktion och inriktar sin verksamhet på att stärka individer.
  • Arbetslöshetsersättning ska uppgå till 80% av inkomsten och inte som idag sänkas efter en viss tid av arbetslöshet.
  • Alla arbetssökande ska få ta del av individuellt anpassade arbetsmarknadsprojekt.
  • Stimulera sysselsättning genom stöd till så kallade utvecklingsföretag.
  • Arbetssökande och bidragssökande ska kunna starta företag och under minst ett år kunna fortsätta att uppbära ekonomiskt stöd på deltid.
  • Förenkla regelverket för att starta eget, samt att förlänga Starta eget-bidraget från sex månader till ett år.

Se nytt på perioder utan lönearbete

I ett välfärdssamhälle ska människors integritet inte vara beroende av deras position på arbetsmarknaden. Utvecklingen gör att allt fler kommer att uppleva perioder utan lönearbete. Det är därför viktigt att människor kan använda den tiden på ett konstruktivt sätt – ett sätt som kan vidga perspektiv och stimulerar en positiv utveckling. Feministiskt initiativ anser det därför självklart – och nödvändigt – att koppla det minskade utbudet av lönearbete till en generell arbetstidsförkortning.

Arbetslöshet har blivit en ”marknad”

Studier visar att arbetslöshetssystemet är lika kostnadskrävande som att skapa reguljära arbeten och de nya, mer omfattande, regler som införts utgör ett slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser. Arbetslöshet har blivit en ”marknad” som omsätter gigantiska summor på administration och privata förmedlingar och coacher, som bjuds in för att upprätthålla arbetslinjen.

Ny form av anställningsstöd

Övergången mellan arbetslöshet och reguljärt arbete ska överbryggas med hjälp av speciellt utformade och tidsbegränsade anställningsstöd riktade mot nya tjänster. Genom att använda en ny form av anställningsstöd, istället för en direkt överföring av medel till den offentliga sektorn, öppnas möjligheter att överföra pengar för omläggningen också till den privata sektorn.

Verktyg för nya idéer

För att stärka arbetsmarknaden och utveckling av denna behövs också verktyg för att pröva nya idéer. Dagens satsningar på nyföretagande siktar framför allt in sig på att stimulera enskilda individer till att starta eget. För att skapa företag med tillväxtpotential krävs dock ofta olika former av resurser. Genom en omfördelning av medlen för arbetslöshetsbekämpning skulle de regionala partnerskapen kunna gå in och agera ”riskföretag”, det vill säga bygga upp nya verksamheter, så kallade utvecklingsföretag i syfte att utveckla nya affärsidéer, organisationer och/eller utvecklingsspår. Den nya utvecklingsformen skulle skapa konkreta förutsättningar för kommunerna att möta strukturomvandlingar och ta ansvar för den lokala arbetsmarknaden. Företagen får inte drivas i vinstsyfte, utan istället ”bryta ny mark” och förena arbetssökandes behov av arbetstillfällen med behov av lokal utveckling.

För att systemet ska fungera ska Arbetsförmedlingen ha ett tydligt feministiskt och antirasistiskt perspektiv samt skiljas från sin kontrollerande funktion och flytta fokus till att stärka individer och effektiv matchning mot arbete/sysselsättning.

Fördjupning

Ladda ner ”Arbetslöshet”

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.