Finanssektorn

Sektorn har en roll i omställningsekonomin

Sektorn har en roll i omställningsekonomin

F! arbetar för att:

  • en ansvarsfull finanssektor som bidrar till en jämställd, jämlik och hållbar utveckling.
  • främja utveckling och tillväxt av demokratiska och medlemsägda banker.
  • proportionalitet i regelverk och krav för banker, så att de tar hänsyn både till bankens omsättning, risk- och vinstnivåer samt inriktning mot social och ekologisk hållbarhet.
  • utreda möjligheter och former för en offentligt ägd infrastruktur för betalningar, transaktioner och kontanthantering, där en mångfald av offentliga, kooperativa och privata aktörer kan ansluta sig och erbjuda sina tjänster.
  • E-legitimation ska kunna utfärdas av offentliga aktörer och inte bara av privata banker och företag.
  • ökat demokratiskt inflytande över betalningsmedel.

Den finansiella sektorns roll i en omställningsekonomi ska inte underskattas, men bör inte heller lämnas oreglerad och okontrollerad. Samhället måste se till att det råder konkurrens på marknader som annars hotar att monopoliseras eller underordnas privat vinstmotiv (banker, bolåneinstitut, pensionsfonder och försäkringsbolag) med kända negativa konsekvenser i form av ineffektivitet, höga vinstuttag och orimliga ersättningar som följd. Samtidigt måste finanssektorn styras så att den inte på egen hand skapar återkommande spekulationskriser där samhället får betala slutnotan. Därför behöver vi skärpta regleringar, smarta krav på reserver som jämnar ut konjunktursvängningarna, gränser för bonusar samtidigt som det offentliga garanterar att konkurrens upprätthålls inom finanssektorn genom pris- och spekulationsdämpande institutioner för konsumtionskrediter och bostadslån.

Stärk medlemsägda banker

Feministiskt initiativ vill främja och utveckla de demokratiska och medlemsägda bankerna. I dessa möjliggörs en annan form av demokratisk kontroll än i de kommersiella storbankerna eftersom de medlemsägda bankerna ofta fokuserar på social och ekologisk hållbarhet, omställning, lokal utveckling och rättvis ekonomi. Genom att stå utanför de riskfyllda globala finansmarknaderna skapas fler möjligheter att investera i konstruktiva och lokala verksamheter som har svårt att få finansiering idag. Feministiskt initiativ vill verka för ett ökat demokratiskt inflytande av betalningsmedel och att inflationsmål inte ska vara enskilt styrande för penningpolitik.

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.