Vår ideologiska utgångspunkt är den antirasistiska feminismen.

Klart vi kan!

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.

F! arbetar för:

Jämställdhet

Det saknas kvinnor i samhällets toppskikt, löner i kvinnokodade yrken är lägre, pensionerna räcker inte till, mäns ansvar som föräldrar är lägre och män fortsätter att använda våld. Men jämlikhet gäller inte bara mellan kvinnor och män, det är viktigt att se till att alla människor, oavsett hudfärg; namn; funktionsvariation; etnicitet eller könsidentitet har samma makt och möjlighet till att forma sitt liv. Vi behöver reformer för ett jämlikt vardagsliv där både kärlek, föräldraskap, samhällsengagemang och lönearbete ryms, för alla!

Mänskliga rättigheter

Idag är mänskliga rättigheter hotade och beskurna av olika nyanser av nationalistisk politik, också i Sverige. Asylrätten är inskränkt. Europa sluter sig. Vi ser stängsel och murar i stället för solidaritet och mänsklig respekt. Dominans, kontroll och konkurrens präglar den säkerhetspolitiska utvecklingen och i varje relation, från den mest intima till den internationella, uttrycks detta; i våld mot kvinnor. Resurser går till militär upprustning i stället för till välfärd. Vi menar att det är dags att prioritera mänsklig säkerhet framför säkerhet för nationsgränser.

Hållbarhet

Dagens klimatkris är en konsekvens av hur vi lever och konsumerar. Svensk konsumtion, ökar och lämnar ekologiska fotavtryck långt utanför Sveriges gränser. Vår överkonsumtion lämnar djupa sår i både miljö och klimat samt hotar framtida generationers överlevnad och välfärd. Samtidigt är det på landsbygden det växer – både träden till de hållbara husen och den miljöcertifierade maten. En omställning till en värld som inte slukar naturens resurser måste därför bygga på en fördelningspolitik som utmanar storstadsnormen.

Så tycker vi om: