Vi vill att alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.

Observera, webbtexterna nedan är ännu inte uppdaterade enligt det nyligen uppdaterade partiprogrammet du hittar ovan.

Obs!

Feministiskt initiativ utmanar den nationella självbilden av Sverige som ett jämställt och öppet land som respekterar mänskliga rättigheter. Samma bild som också säger att den som är svensk är jämställd, öppen och tolerant.

F! arbetar för:

Jämställdhet

Riksdagen har enats om jämställdhetspolitiska mål, men politiken för att ta oss dit saknas. Utvecklingen går åt fel håll och orättvisorna ökar. Feministiskt initiativ vill inrätta en jämställdhetsfond för att höja kvinnors löner. Vi vill individualisera föräldraförsäkring och korta arbetstiden – så får vi rättvisare arbetsfördelning och bättre möjligheter att kombinera yrkesarbete med föräldraskap.

Mänskliga rättigheter

Rasism och diskriminering är strukturella problem som finns i hela samhället. Det är lättare att få jobb och bostad om du har “rätt” namn och hudfärg. Familjer som faller utanför normen “kärnfamiljen” har svårare att få stöd av samhället och lagen. Feministiskt initiativ vill ta krafttag mot diskriminering och införa positiv särbehandling på arbetsmarknaden. Vi vill också modernisera lagstiftningen så att den passar alla typer av familjekonstellationer och relationer.

Mänsklig säkerhet

Vår värld präglas av djupa orättvisor. Människor på flykt dör i strävan efter ett värdigare liv. Vi behöver en syn på säkerhet, befriad från nationalism. Mäns våld mot kvinnor är en global pandemi och Sveriges verkliga säkerhetsproblem. Feministiskt initiativs vision är en värld utan gränser. Vi vill ge papperslösa och gömda flyktingar uppehållstillstånd. Vi vill stoppa all militär upprustning och vapenexport. Vi höjer ambitionsnivån i kampen mot våldet och för allas rätt till skydd.

Så tycker vi om: