Partiavgift

Bakgrund

Kongressen 2015 beslutade att tillsätta en arbetsgrupp som skulle arbeta fram en modell för partiavgift. Arbetsgruppen har kartlagt de andra partierna, samtalat med medlemmar och bollat frågeställningar med styrelsen. Partiavgift är en mångbottnad fråga och förslaget grundar sig i följande överväganden:

  • Uppdragets utsatthet

Att ha ett uppdrag för F! inom kommun, riksdag eller EU-nivå är ett krävande jobb som på många sätt skiljer sig från ett vanligt lönearbete. Uppdraget bär en på dygnet runt, och rollen som representant för partiet ställer krav på stor tillgänglighet, det innebär hög arbetsbelastning och en behöver hantera svåra frågor och situationer. Till det kommer risken att utsättas för hot och hat av antifeminister, rasister och motståndare till partiet. En god privatekonomi kan underlätta andra delar av livet, vilket gör att en orkar mer.

  •  Vi gör det tillsammans

En förutsättning för våra politiker att göra ett bra jobb är det gemensamma arbete som görs av hela den rörelse som är F!. Där bidrar både ideella och arvoderade personer. Att en specifik person får arvode för sammanträden beror på mångas samlade ansträngningar, deras egna och alla partikamrater i och utanför de parlamentariska församlingarna. Därför bör det också finnas en viss fördelning av arvoden mellan den förtroendevalda och partiet. Denna solidaritetsanda är nödvändig för att vi ska kunna bära och stötta varandra, men också för att partiet ska stå enat.

  • Partiets finansiering

Partiavgift är en viktig inkomst för partiet som bidrar till att öka partiets självfinansiering. Ett ekonomiskt starkt parti skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet. För att skapa ett hållbart engagemang hos både politiker och ideella behövs en stark stödfunktion i partiet.

  • Höga löner

Dagens nivåer på arvoden för politiker kan uppfattas som höga och orimliga för en del. Trovärdigheten ifrågasätts om politiska representanter lever under andra mer fördelaktiga villkor än de som de förväntas företräda.

Nivå på partiavgift

Partiavgiften är 25% på den del av arvodet/lönen som överstiger 0,8 pbb (prisbasbelopp) före skatt. Detta innebär att en riksdagspolitiker med ett arvode på 62400kr/månad efter vanlig skatt och partiavgift har kvar motsvarande vad en person med 47000kr/mån har. Det innebär också att lägre inkomster beskattas procentuellt lägre och att högre inkomster beskattas procentuellt högre.

Modell för partiavgift

Samtliga F!- politiker som uppbär ersättning över 0,8pbb (35.440kr)/mån före skatt uppmuntras att betala partiavgiften. Varje månad skänks då en summa som motsvarar 25% av den del av ersättningen som överstiger 0,8pbb före skatt. Alla partiavgifter betalas in till riksorganisationen.

Reseersättningar och traktamenten är inte aktuella för partiavgift. Ersättning för utebliven lön är ej aktuell för partiavgift. De bidrag EU-parlamentariker får utöver lön är inte aktuella för partiavgift. Pension är ej aktuell för partiavgift.

F! politiker som uppbär Ekonomiskt omställningsstöd, inkomstgaranti, fallskärm eller liknande ska skänka den del av ersättningen som efter skatt överstiger 0,5 pbb. Modellen baseras på prisbasbelopp (pbb) 2016 motsvarar ett pbb 44.300kr. Uträkning: (Ersättning – 0,8pbb)x0,25

Exempel:

Riksdagsledamot Fia har ett grundarvode på 62.400kr. Fia skänker då 6740kr till partiets riksorganisation. Kvar efter skatt och partiavgift har Fia 32.060kr vilket motsvarar en lön på 47.000kr.

Kommunstyrelsens ordförande Femi får 45.000kr i arvode. Femi skänker då 2390kr till partiets riksorganisation. Kvar efter skatt och partiavgift har Femi 28.802 kr vilket motsvarar en lön på 40.000kr.

Statsminister Nisti har ett 160.000kr i arvode. Nisti skänker då 31.140 till partiets riksorganisation. Kvar efter skatt och partiavgift har Nisti 47.755kr vilket motsvarar en lön på 84.500kr.

EU-parlamentariker Jämse får 80.000kr i lön. Jämse skänker då 11.140kr till partiets riksorganisation. Kvar efter skatt och partiavgift har Jämse 34.891kr vilket motsvarar en lön på 53.000kr