Pensionsgruppen har tappat kontakt med verkligheten

14 december 2017

Trycket har hårdnat vartefter alltfler har insett hur allvarligt läget är när det gäller pensionerna. Pensionsgruppen har kommit med ett förslag, men vad är det man föreslår?

Hjälper detta alla kvinnor som blir fattigpensionärer, som har en ekonomisk standard som ligger under studenternas, och som i praktiken innebär att kvinnor blir ekonomisk beroende av sina män i en utsträckning som borde få en feministisk regering att rodna? Inte mycket, det man diskuterar är en höjning av pensionsåldern. Vi ska gå i pension senare, jobba längre, men ingen större reell förändring är i sikte.

Det som föreslås är en stegvis höjning av lägsta ålder för pensionsuttag från 61 till 64 år. Och en höjning av LAS-åldern, då man har rätt att behålla sitt arbete till 69. Det är inte orimligt med tanke på att vi lever längre.

De nya förslagen är ett erkännande av att det inte är hållbart att tiden som pensionär blir allt längre trots att pengarna in i systemet inte ökar. Men livsinkomstprincipen vill man för allt i världen inte rucka på. Tidigare stoppade man huvudet i sanden och bara delade pengapåsen på alltfler år för varje årskull som gick i pension och pensionskuvertet krympte.

Men pensionsåldern är lika icke-existerande som förut. Det hänger fortfarande på hur mycket du pytsat in i ditt eget pensionskuvert och hur länge du orkar, eller måste, jobba. Och delningstalet fortsätter att öka för varje årskull och var och en blir alltmer beroende av en tjänstepension och eget sparat kapital. Dom som inte har de möjligheterna har en bister framtid som pensionär.

Behovet av ett helt nytt system är skriande. Nuvarande maskineri är välmående för egen del, men tuggar sönder människor som borde ha lugn och trygghet i ålderdomen.

Det som framkommit hittills från pensionsgruppen är ynkligt, små skattesänkningar för pensionärer i det ekonomiska mellanskiktet. En mindre höjning av bostadstillägget. Ett ”konsumtionsstöd”. Några hundralappar, max en tusenlapp. Så klart bättre än ingenting, men långt i från tillräckligt. Ett höjt bostadstillägg hjälper inte främst dem med sämst pension. Det är de med större och dyrare bostäder som gynnas mest.

Det är att svika stora delar av befolkningen att frånsäga sig ansvar för avgörande frågor och hänvisa till arbetsmarknaden att lösa. Jämställda löner, trygga anställningar, rätt till heltid, jobb med kollektivavtal och tjänstepension. Samtidigt vet vi att arbetsmarknaden blir allt mer otrygg för allt fler.

Pensionsarbetsgruppen fortsätter att leva i sin egen värld, precis som på 90-talet när man envist blundade för könskodade löneskillnader. Detta är inte en modernisering. Det är en partipolitisk nödåtgärd för att undvika debatt i valrörelsen!

På det läggs massor av miljoner till den cyniska informationskampanj som ska tala om för framtidens pensionärer att de ska se till att ha heltidsjobb med tjänstepensionsavtal, de ska spara, de ska börja jobba tidigt, jobba länge och ”se till” att de får en bra pension. Dessutom ska ojämställdheten lösas genom att män skriver över sin premiepension på kvinnor.

Det är ynkligt att regeringen inte förmår ta ansvar för en så grundläggande fråga som att trygga ålderdomen för sina medborgare. Det är ingen slump att dagstidningarna har löpsedlar om hur man ska rädda sin pension varje vecka. Människor är oroliga. Till och med unga människor, i början av sin livsbana, är oroliga för sin pension. Och för att behöva försörja sina föräldrar. Är det så vi vill ha det?

Feministiskt initiativ vill bryta upp pensionsgruppen och få ut debatten i ljuset om vilket framtida pensionssystem vi vill ha. Vi vill skrota nuvarande system, inklusive börsspekulerandet med premiepensionen, och införa ett förutsägbart förmånsbaserat pensionssystem som garanterar en inkomst det går att leva av. Och vi vill höja garantipensionen till 12 000 i månaden så att Sverige slutar producera fattigpensionärer, där en absolut majoritet är kvinnor, på löpande band.

Gudrun Schyman, partiledare
Lotten Sunna, socialförsäkringspolitisk talesperson