Pensioner – en patriarkal historia

5 juli 2016

En feministisk, normkritisk och systemkritisk analys av det svenska pensionssystemet

Pensionerna ska jämna ut köns- och klassklyftor i stället för att som nu cementera dem. Feministiskt initiativ presenterar idag rapporten ”Pensioner – en patriarkal historia” med nya förslag på pensionsreformer. Bland annat vill partiet skrota PPM, förnya AP-fonden och höja garantipensionen.

– Ett av de nationella jämställdhetsmålen handlar om ekonomisk jämställdhet livet ut. Det betyder såväl jämställda löner som pensioner. Men vi kan inte vänta på jämställda löner innan vi gör något åt pensionssystemet. Som feminister vill vi se reformer nu, säger Gudrun Schyman, partiledare för Feministiskt initiativ.

Lotten Sunna är partiets socialförsäkringspolitiska talesperson och författare till rapporten som är en feministisk, norm- och systemkritisk analys av det svenska pensionssystemet.
– Inget av det här är svårt. Men det krävs mod. Och politik baserad på fakta. Feministiskt initiativ menar till exempel i likhet med LO och PRO att vi måste höja garantipensionen till EU:s fattigdomsgräns, säger hon.

FEMINISTISKT INITIATIV VILL:

Förändringar i pensionssystemet med verkningar på kort sikt

  • Höja golvet i garantipensionen till EU:s fattigdomsgräns.
  • Att taket i pensionsinbetalningarna höjs från 7,5 till 10 inkomstbasbelopp i syfte att motverka utvecklingen mot allt större andel tjänstepensioner och privata pensioner.
  • Höja riktåldern för full pensionsrätt till 67 år, sedan successivt i takt med ökad livslängd. Utvärderas och justeras vart 5:e år.
  • Att direktiven till AP-fonderna skrivs om så att investeringarna sker med respekt för mänskliga rättigheter och miljö samt bidrar till internationella klimatmål.

Förändringar i pensionssystemet med verkningar på lång sikt

  • Att avskaffa PPM. Pengarna ska stärka AP-fonden för tryggare pensioner.
  • Att den allmänna pensionen ska ha en kompensationsgrad på minst 60 % av den genomsnittliga inkomsten under de 20 bästa åren.
  • Att avsätta pensionsgruppen. Debatten om kommande generationers pensionssystem behöver vara öppen.
  • Återinföra möjligheten till full avdragsrätt för pensionssparande upp till 12 000 kronor per år.

Läs hela rapporten HÄR

Debattartikel i Svenska Dagbladet: ”Kvinnor har rätt till en rättvis pension”
Debattartikel i Dagens Arena: Reformera pensionssystemet, nu!
Debattartikel i Feministiskt Perspektiv: ”#almedalen16: Reformera pensionssystemet nu!
Artikel i Expressen: ”Pensionssystemet är en katastrof
Artikel i Svenska Dagbladet: ”FI vill höja garantipensionen
Artikel i News55: ”Pensionssystemet är ett hån mot alla kvinnor

Pensionsbild

GÖR LÖN EFTER KÖN KVINNOR TILL FATTIGPENSIONÄRER?

Med anledning av rapporten arrangerar partiet ett torgmöte på Donners plats kl. 11 där Gudrun Schyman och Lotten Sunna redogör för rapportens innehåll.

TID: tisdag den 5:e juli kl. 11:00 – 12:00
PLATS: Donners plats, Visby
Allt fler blir ”fattigpensionärer” med en ekonomisk standard under EU:s snitt för fattigdom. Majoriteten är lågavlönade och deltidsarbetande kvinnor. Hur går vi vidare?
Medverkar gör:

Gudrun Schyman, partiledare FI
Lotten Sunna, socialförsäkringspolitisk talesperson Fi, och författare till rapporten
Annelie Nordström, fd ordförande för fackförbundet Kommunal
Renée Andersson, Pensionsexpert, LO
Cecilia Schelin Seidegård, Jämställdhetsutredningen/regeringens utredare och landshövding på Gotland, Länsstyrelsen
Stina Svensson, arbetsmarknadspolitisk talesperson, Fi
Farida al-Abani, Streetgäris Pensionsrättvisa

PENSIONSBONANZA

 

För mer information:
Ring Feministiskt initiativs pressjour 0706-100 191eller maila [email protected]