Passa på, lediga uppdrag finnes!

4 april 2020

Vi söker REKRYTERARE, ARBETSGRUPP FÖR VÄGLEDNING I VALBEREDNINGSARBETE och ARBETSGRUPP FÖR DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET PÅ KONGRESSER! Söker vi dig eller någon du känner? Läs vidare!

Vi söker:

REKRYTERARE
Vi söker personer som vill ingå i Feministiskt initiativs rekryteringsgrupp! Rekryteringsgruppen är en av partistyrelsens arbetsgrupper. Rekryteringsgruppen ansvarar för att ta fram förslag på kandidater till bland annat följande uppdrag: talespersoner, poster inom skuggriksdagsgruppen, arbetsgrupper och övriga ideella uppdrag.

Rekryteringsgruppen ansvarar också för valberedningens reservlista vid avhopp från partistyrelsen. Rekryteringsgruppen finns även till som extra stöd och bollplank vid övriga rekryteringar som sköts av andra inom partiet. Rekryteringsgruppens arbete är ideellt.

Vi söker dig som:

● Har erfarenhet av rekrytering
● Har brett kontaktnät i organisationer och nätverk
● Delar Fi:s värdegrund och arbetar utifrån ett intersektionellt och antirasistiskt feministiskt perspektiv och förhållningssätt

Det är meriterande om du:
● Har eller tidigare har haft uppdrag inom Fi

Låter det intressant? Skicka presentationsbrev och CV senast 31 maj till [email protected]

 

ARBETSGRUPP FÖR VÄGLEDNING I VALBEREDNINGSARBETE
Vi söker valberedare från olika delar i Feministiskt initiativ till en arbetsgrupp som ska ta fram en vägledning för feministiskt och antirasistiskt valberedningsarbete.

Vägledningen ska vara ett stöd för samtliga nivåer inom partiet, det vill säga för lokala, regionala och nationella valberedningars arbete. Den ska dels tydliggöra valberedningarnas roll, dels fungera som en handledning i det praktiska arbetet med att föreslå personer till förtroendeposter. Vägledningen ska utgå från andra centrala dokument i partiet, som exempelvis vår intersektionella handlingsplan. Uppdraget är ideellt.

För att vägledningen ska bli så användbar som möjligt vill vi ha en arbetsgrupp som består av dig som:

• Sitter eller har suttit i en valberedning lokalt, regionalt eller nationellt
• Har erfarenhet av valberedning inom partiet eller från andra organisationers valberedningar

Arbetsgruppen ska vara klar med vägledningen den 1 september 2020. Uppdraget är ideellt.

Välkommen att skicka in din intresseanmälan till [email protected] senast den 31 maj 2020. Det är viktigt att du skriver vilka valberedningar du har suttit i och varför du vill vara med i arbetsgruppen. Du ska också vara medlem i Feministiskt initiativ.

 

ARBETSGRUPP FÖR DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET PÅ KONGRESSER
Vi söker deltagare till en arbetsgrupp som ska utreda hur ombud väljs, samt att alla ombud kan vara med och påverka inför de besluts som tas på kongressen. Vilka som väljs till ombud och vilka som hörs på kongressen är en maktfråga. Arbetsgruppen ska bland annat utreda hur pläderingar kan vara mindre begränsande och om det finns andra mötesformer som underlättar för fler att vara med och påverka besluten. Arbetsgruppen ska också ta fram en konkret vägledning för ombudsprocessen baserat på vår intersektionella handlingsplan.

Vi söker dig som har kompetens inom demokrati och delaktighet utifrån ett intersektionellt perspektiv. Uppdraget är ideellt.

Arbetsgruppen ska vara klar med vägledningen samt rapportera till styrelsen senast den 1 september 2020.

Välkommen att skicka in din intresseanmälan till [email protected] senast den 31 maj 2020. Det är viktigt att du skriver vilka kompetenser, erfarenheter och perspektiv du kan bidrag med och varför du vill vara med i arbetsgruppen. Du ska också vara medlem i Feministiskt initiativ.