Partistyrelse 2021-2023

Partiledare

Farida al-Abani, partiledare (Fi). Foto: Jolene Larsén-Kilan.

Jag vill leva i en värld som tar vara på alla,
och bygga system anpassade efter allas rätt till ett meningsfullt,
friskt och värdigt liv oavsett behov, funktion eller erfarenhet.

– Farida Al-Abani, partiledare (Fi)

Presskontakt: [email protected]

Teysir Subhi, partiledare (Fi). Foto: Emma Franzén.

Jag vill kämpa för ett Sverige där alla ska ha lika förutsättningar till ett gott liv. Det innebär att vi tillsammans måste arbeta för ett Sverige som är jämlikt, fritt från patriarkalt förtryck och rasism, men också ett Sverige där vi tar hand om vår jord.
Teysir Subhi, partiledare (Fi)

Presskontakt: [email protected]

Partisekreterare

Maria Burström, partisekreterare (Fi).

Kontakt: [email protected]

De politiska frågor som främst engagerar Maria handlar om glesbygd, urfolk, klimat, djurrätt och naturens rättigheter. I Feministiskt initiativ har Maria hunnit med att arbeta i Framtidskommissionen, som kommun- och regionsamordnare, och sitter sedan 2020 i partistyrelsen. Maria var tidigare engagerad inom Socialdemokraterna i väldigt många år och hann med att sitta i både regionfullmäktige Norrbotten, kommunfullmäktige i Luleå och vara ordförande i Innerfjärdarnas S-förening, men kände att hon värderingsmässigt gled ifrån partiet och valde att avsluta sitt medlemskap. När Maria hittade Feministiskt initiativ kände hon att hon hittat hem igen.

Hållbar organisationsutveckling är vägen framåt
Maria anser att det är viktigt att Feministiskt initiativ behåller sin blåslampefunktion i dagens politiska landskap och att det är viktigt att vårt parti får växa och utvecklas på ett hållbart sätt. För att lyckas med detta anser hon att vi behöver fortsätta vårt organisatoriska byggande och jobba med fortbildning, både inom och utom partiet.

Ledamöter

Leia Nordin

Leia Nordin, ordförande (Fi).

Kontakt: [email protected]

Marie Berglind

Marie Berglind, vice ordförande (Fi).

Kontakt: [email protected]

Anders Jacobson, sekreterare (Fi).

Kontakt: [email protected]

Karin Tennemar, kommunikationsansvarig (Fi).

Kontakt: [email protected]

Christine Brännvall, kassör och vice kommunikationsansvarig (Fi).

Kontakt: [email protected]

Luis Lineo

Luis Lineo (Fi).

Kontakt: [email protected]

Jenny Berg

Jenny Berg (Fi).

Kontakt: [email protected]

Karin Larson (Fi).

Kontakt: [email protected]istisktinitiativ.se

Mats Ekenger (Fi).

Kontakt: [email protected]