Maria Pettersson 39 år

Stockholm, Utredare brott mot barn

Stockholm, Utredare brott mot barn

Vem är du?

Jag har varit medlem i F! sedan 2006 och aktiv medlem sedan 2009. För tillfället är jag bostadspolitisk talesperson nationellt och ersättare i det kommunala bolaget Stockholm Vatten AB. Jag har tidigare suttit i nationella styrelsen mellan åren 2011-2015, de två sista åren som ordförande. Det innebar att jag under valåret 2014 ledde styrelsearbetet, hade ansvar för delar av det som nu ingår i partisekreterarrollen bland annat ingick jag i kriskommunikationsgruppen. Jag har ställt upp i val till riksdagen både 2010 och 2014. 2010 var jag förstanamn till kommunfullmäktige i Malmö. Jag är utbildad statsvetare och arbetar på Polisens Barnahus i Stockholm city där jag utreder brott mot barn.

Varför kandiderar du?

Under de senaste två åren då jag inte suttit i styrelse har jag haft möjlighet att återhämta mig och reflektera över vad det var som hände under supervalåret och därefter. Jag har fått möjlighet att landa i vilka fantastiska saker vi åstadkom men också vad det finns möjlighet att utveckla. Jag har alltid varit intresserad av politik men det var först när F! bildades som jag kände att det fanns ett parti för mig. Nu kandiderar jag för att få vara med och leda partiet hela vägen in i riksdagen i valet 2018.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?

Jag har relativt lång erfarenhet av F! och av att sitta i nationella styrelsen, det har gett mig god kännedom om F!s historia, framväxt och nuvarande organisation. Arbetet som ordförande under förra valrörelsen har gett mig erfarenhet av organisatoriska frågor och problem som uppkommer längs vägen. Jag har växlat mellan att arbeta strategiskt och operativt och känner mig väl införstådd med det analytiska och komplexiteten i arbetet kring politiken. Jag arbetar välorganiserat och har varit med och tagit fram en struktur för organisationen som styrelsearbetet utgår ifrån.

Min vision…

…är att partisekreteraren blir den samlande kraft som partiet behöver. F! är en organisation med otroligt mycket vilja, engagemang och kärlek men ibland saknas en struktur. Jag vill att vi implementerar vår egen politik till fullo i organisationen. Att vi skapar en fungerande demokrati internt och utvecklar och implementerar intersektionalitetsplanen ytterligare. Att vi tillvaratar engagemang och att allas villkor synliggörs och formaliseras. Jag vill sprida det till lokalföreningarna så att vi 2018 har en gemensam plattform att stå på och en så robust organisation som möjligt. Det är hela grunden för att vi når riksdagen och många fler kommuner i valet 2018.

Följ Maria på:

Facebook

Twitter

Läs även Marias artikel om att Bostadsmarknaden måste bli fri från diskriminering