Johanna Ivarsson, 42 år

Landskrona, Socionom, lärare på Malmö högskola

Landskrona, Socionom, lärare på Malmö högskola

Vem är du?

Uppväxten i en konservativ frikyrka tog mig den långa vägen till feminismen. Mitt engagemang i Fi hänger ihop med mina hjärtefrågor och det som alltid drivit mig framåt – att stå upp för jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokrati. I allt jag har gjort så har allas lika värde och samma möjligheter och rättigheter varit mitt fokus, min drivkraft.

Jag är socionom och arbetar som lärare på Malmö högskola, författare till metodboken Normkreativitet i förskolan. Engagerad i Landskrona, både i jämställdhetsförening, språkvän, Pride och i F! Medverkar i paneldebatter, homeparties och workshops för F! Skåne och sitter i partistyrelsen sedan 2015.

Varför kandiderar du?

För mig är Fi den röst som behövs för att visa på en politik som sätter människor främst. Att tillhöra en stark röst som ifrågasätter det invanda och kunna lyfta blicken till andra perspektiv, det är stort.

Jag tror att mitt engagemang, min drivkraft och energi kan vara till nytta i partiet just nu. Jag kandiderar till partisekreterare för att jag ser att den kompetens som jag besitter när det kommer till ledarskap, organisation och kommunikation samt att samla olika människor till gemensamt mål är något som behövs i partiet just nu. Vi behöver fortsätta bygga en stadig och trygg organisation för att gå in i valrörelsen 2018, starkt och tillsammans.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?

Jag är bra på att se och analysera helheten för att snabbt se möjliga vägar att nå målet. Jag är också bra på att entusiasmera andra och få med mig folk i den riktning vi är på väg. När det kommer till ideellt arbete är det extra viktigt att tro på att alla gör efter sin förmåga och arbetar mot samma mål. Jag är trygg i min roll som ledare, van vid att handskas med konflikter och olika viljor samtidigt som jag är lösningsfokuserad och tror gott om människor.

En annan styrka är att jag är trygg, trivs bra med och har förmåga att arbeta i olika typer av roller. Jag kan lika gärna sitta med i en politisk debatt, utveckla det organisatoriska som att arbeta med kommunikation.

Min vision…

…är att när vi är i riksdagen så känner varje medlem att vi alla är en del av det politiska arbetet, att var och en är med och bygger det här tillsammans.

Jag ser två mål för att behålla framgångsfaktorn (att skapa praktisk politik av mänskliga rättigheter). Det ena är att fortsätta utbilda och utveckla vårt parti internt inom antirasistisk feminism och intersektionellt perspektiv. Alla ska vara med, på olika sätt, allt från det praktiska till att prata politik.

Det andra är att behålla fokus när vi kommer in i riksdagen och får mer att säga till om. Makt kommer med ansvar vilket för oss innebär att fortsätta se det bästa hos varandra, att lyssna in och jobba ihop oss.