Öppna gränskontrollerna, öppna gränserna

4 maj 2018

Krigen har inte tagit slut, vapenförsäljningen från Sverige fortsätter, behovet av skydd eller att besöka vänner eller familj har inte minskat. Senast igår fick vi höra om en mamma som inte får besöka sitt mördade barn då det finns en risk att hon vill stanna i Sverige.

I det nya Sverige får vi inte besöka varandra, levande eller döda om vi kommer från krigsdrabbade eller fattiga länder. När både regering och alliansen säger nej till att försvara de mänskliga rättigheterna står Feministiskt Initiativ fast vid att vi behöver öppna Sverige mer och för alla och inte bara för den som har råd.

Situationen i världen har inte blivit bättre för människor på flykt. Däremot har Socialdemokraterna tydligt förändrat sin syn på migration och människor och det är något de inte hymlar med. Varför släppte ni inte nyheten om er syn på migration under 1 maj Löfven? Sveriges arbetare är idag en grupp där de som har de tuffast är de som fötts utanför Sverige, de som lyfter välfärden är de som idag misstänkliggörs och begränsas mest.

  • Istället för att prata om hur vi kan säkerställa att människor inte diskrimineras, inte behöver vara hemlösa eller bli papperslösa så föreslår S nu bland annat att kommuner själva inte ska ge möjlighet att ge bidrag till papperslösa.
  • Istället för att prata om hur vi kan se till att asylansökningar prövas på ett rättssäkert vis talar S om hur de ska satsa mer pengar på att skicka tillbaka människor som fått avslag.
  • Istället för att se till att SFI blir bättre och mer givande för elever och ge alla möjligheten att gå, vill S tvinga alla att genomgå en utbildning som vi vet är under all kritik och som inte möter elevernas behov och ambitionsnivå.
  • Istället för att inte behandla alla barn lika, stärka barns psykiska hälsa och tillgång till utbildning och ett sammanhang så vill S stoppa papperslösa barns möjlighet till skolgång och tillgång till välfärd.
  • Istället för att att vara en förebild i EU och säga att vi behöver värna om de mänskliga rättigheterna säger S ”vi ska göra vår andel och inte mer”.
  • Istället för att säkerställa människor möjlighet till en trygg anställning säger S att de i princip vill stoppa arbetskraftsinvandring av de utsatta. Speciellt de som fått nej på sin asylansökan.
  • Istället för att säga välkommen till Sverige till de som kom 2017 säger vår statsminister ”vi tog emot för många”.
  • Istället för att prata om vad alla som kommit till Sverige innan och efter 2015 har bidragit till samhället och välfärden säger Löfven ” jobben och välfärden går först” som att de som migrerat till Sverige inte har med den att göra.
  • Istället för att lyssna på företrädare från det egna partiet som igår kom ut med en rapport som kritiserade den tillfälliga lagen så säger Löfven att den den ska fortsätta att gälla.

Att många människor som flytt genom åren har kunnat få ett nytt hem i Sverige är inget misslyckande, det är en stor framgång. Det finns ingen anledning för Sverige att sluta sig nu. Tvärtom bör vi öppna oss ännu mer. Sverige behöver öppna sig mot de som har redan har kommit hit. Att måla upp feberdrömmar om flyktingar som det stora problemet kommer bara leda till misstro också mot de som redan har kommit hit. Och vi måste öppna oss mot de som vill komma hit, som ser Sverige som vägen framåt. Att migration skulle ha inneburit några oöverstigliga problem för vårt land är inte verkligheten vi lever i. Att kunna få skydd och bygga upp sitt liv på en trygg plats är nödvändigt. Migration är inte farligt däremot är mångas syn på flyktingar i Sverige livsfarlig.

Det är därför heller inte farligt att ha bättre regler än våra grannländer. I många fall innebär de i vilket fall som helst inte att fler kommer hit, utan bara att de underlättar att bygga upp ett nytt liv här. Att tvinga människor att leva med ovisshet och tillfälliga tillstånd är ett sådant exempel. Det enda sätt som sådan politik kan leda till att färre söker asyl här är ifall personer som redan är här känner sig så motarbetade och oönskade så att de skulle föredra att vara någon annanstans. Att Sverige får ett dåligt rykte. Det som en sådan politik leder oss till är alltså en katastrof.

Rätten att söka asyl, att söka skydd från krig och terror, är en grundläggande mänsklig rättighet. Regeringen har nu försvagat denna rätt ytterligare. Feministiskt initiativ tar sitt ansvar och ska göra mer och inte mindre. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna. Vi förändrar makten och förnyar politiken. Vi säkrar demokratin och tryggar allas rätt att ta plats. Vår vision om öppna gränser styr, inte andra länder.

 

 

Farida Al-Abani,
Socialpolitisk talesperson och
tillförordnad Migration-, asyl- och flyktingpolitisk talesperson