Öppna Gaza – Palestinas hamn!

1 april 2015

Efter åtta år av blockad och flera fullskaliga militära överfall är förödelsen i Gaza enorm och den humanitära situationen på Gazaremsan blir allt värre. Återuppbyggnaden efter förra sommarens krig kan inte ta fart på grund av blockaden.

Blockaden förnekar Gazas invånare deras grundläggande mänskliga rättigheter. Blockaden innebär en form av kollektiv bestraffning som berövar Gazas invånare försörjningsmöjligheter, livsmedelssäkerhet, sjukvård, utbildning, tjänligt vatten, framtidshopp och kulturellt utbyte.

Människor i Gaza måste få leva, resa, handla och exportera. Friheten, framtiden och själva hoppet är satta i blockad.

Feministiskt Initiativ ställer sig bakom Ship to Gazas kampanj där de seglar för att återupprätta internationell rätt och mänskliga rättigheter i Östra Medelhavet!

Feministiskt Initiativ kräver att blockaden av Gaza hävs och att den svenska regeringen agerar för att det palestinska samhället inte längre ska hållas på knä av ockupation och blockad.