Stina om intersektionalitet

3 frågor om intersektionalitet

3 frågor om intersektionalitet

Stina Svensson

Beskriv för dina väljare vad intersektionalitet är för dig.

Se och förstå att flera orsaker gör diskriminering och förtryck i samhället. En diskriminering kommer aldrig ensam. Det handlar också om makt. Se privilegier hos sig själv, ifrågasätt det, och var med att ändra.

Kan du minnas det tillfälle som du för första gången gjorde den intersektionella analysen?

Jag fick första gången höra ordet intersektionalitet när jag läste på Högskolan. Förstod inte riktigt då. Jag tänkte väl att det är väl självklart att en inte bara är diskriminerad utifrån kön. Inte så enkelt. Jag förstod när jag i möten och samtal med rasifierade kvinnor fick höra deras berättelser men även när rasifierade vänner som jag själv fått se och höra exotifieringen och sexismen som de möter. Jag fick genom det chans att se och ifrågasätta mina egna privilegier som vit kvinna. Jag får själv också känna på att vara kvinna och lesbisk i ett heterosexistiskt samhälle.

Hur kommer du föra ut budskapet om intersektionell feminism i valrörelsen?

Jag tänker prata om att allt inte är så enkelt. Berör politik? Hur pratar vi politik? För mig handlar det om tillgänglighet. Tillgänglig politik. Jag pratar om vår politik men sätta det i sammanhang. För vem är politiken för? Vi har alla olika erfarenheter och kroppsliga minnen av diskriminering och förtryck. Jag pratar om privilegier. Om makt. Att ifrågasätta och att förändra.

Tillbaka till huvudsidan