Margaret om intersektionalitet

3 frågor om intersektionalitet

3 frågor om intersektionalitet

margaret-garding

Vad är intersektionalitet för mig?

När olika former av diskriminerande maktordning/handlingar samverkar t.ex. etnicitet, ålder, klass, funktion. De är sammanflätade och går inte att rangordna. Även om ordet myntades slutet av 1980 – handlar det också om sunt förnuft. Alla som har varit offer för olika former av diskriminering känner till denna samverkan och tvingas till att utveckla olika strategier för att hantera den.

Kan du minnas det tillfälle som du för första gången gjorde den intersektionella analysen.

Detta har jag gjort i olika faser av mitt liv. Som svart sydafrikan under apartheidtiden och född i en fattig familj var det en självklarhet att etnicitet och klass hängde ihop. I Sverige har det varit flera olika situationer. När jag har anmält t.ex. sexuella trakasserier inom akademin påverkades hur det hanterades av att jag är invandrarkvinna. Jag insåg ganska tidigt att det faktum att jag var välutbildad var ingen garanti för att få jobb eller för att få erkännande för mina kvalifikationer och kompetens – att min afrikanska bakgrund hade en negativ inverkan på hur folk värderade mig.

Hur kommer du att föra ut budskapen om intersektionell feminism i valrörelsen

Inför valrörelsen hittar jag styrka och inspiration i främst två aspekter av partiets politik:

  • att målet för den feministiska politiken är ett samhällsbygge som skapar utrymme för alla människor att utveckla sin fulla potential i ett jämlikt samspel med andra, oberoende av kön, könsidentitet, ålder, funktionsduglighet, sexualitet, trosuppfattning, hudfärg, etnicitet eller medborgarskap.
  • tydligt ställningstagande mot alla former av diskriminering och en grundad insikt om hur de olika formerna av en diskriminerande maktordning samverkar.
  1. Jag kommer att tydligt lyfta fram partiets analys, problem definition och vision
  2. Jag kommer att förklara hur dessa faktorer samverkar
  3. Jag kommer att lyfta fram att de som drabbas måste vara med och definiera sina problem och lösningar till dem
  4. Jag kommer att påtala att det krävs politiska beslut att definiera problem i hela sin komplexitet, att komma med lösningar som beaktar denna komplexitet och att följa upp att dessa lösningar efterföljs.

Tillbaka till huvudsidan