Intersektionell handlingsplan

Här finner du handlingsplanen om intersektionalitet.

Här finner du handlingsplanen om intersektionalitet.

En vanlig föreställning om rasism i Sverige är att det är ett litet problem som antingen har med oskyldiga fördomar eller med högerextremister att göra. Ett sådant synsätt förminskar rasismen i Sverige. Rasism måste ses som ett strukturellt problem, det betyder att det genomsyrar hela samhället och oss som lever i det. Att prata om rasism i strukturella termer innebär att det inte går att bortförklara den diskriminering människor dagligen utsätts för genom att säga att det enbart är ett uttryck för enskilda individers fördomsfulla attityder och handlingar.

Eftersom rasismen genomsyrar hela samhällsstrukturen och präglar alla oss som lever i det så krävs omfattande politiska åtgärder för att komma till bukt med den. Det krävs också att vi granskar våra egna maktpositioner och strukturerna som återfinns i våra egna organisationer för att aktivt kunna motverka de. Därför har vi tagit fram det här materialet.

Handlingsplan: Intersektionalitet i praktiken 2018 (PDF)