Att stanna upp och lyssna

Feministiskt initiativ har som utgångspunkt att maktordningar samverkar och att vi vill bekämpa alla de maktordningar som står i vägen för jämlikhet. Trots dessa formuleringar händer det ganska ofta att Fi bara blir förknippat med problematiserandet av könsmaktsordningen, som om den vore isolerad från andra maktordningar.

Feministiskt initiativ har som utgångspunkt att maktordningar samverkar och att vi vill bekämpa alla de maktordningar som står i vägen för jämlikhet. Trots dessa formuleringar händer det ganska ofta att Fi bara blir förknippat med problematiserandet av könsmaktsordningen, som om den vore isolerad från andra maktordningar.

Detta beror till viss del på allmänhetens och mediernas förståelse av feminism, som ofta är begränsad till ojämställdheten  mellan kvinnor och män. Men det beror också på oss själva och hur vi förmedlar våra budskap. Vi behöver därför ha en gemensam strategi för att förankra vårt syfte och mål genomgående i organisationen och i vårt utåtriktade arbete.

Vi har tagit fram en handlingsplan och ett studiecirkelmaterial som vi inte vill begränsa till de aktiva medlemmarna vi har utan kunna sprida till en allmänhet för att främja folkbildning kring antirasistisk feminism. Vi har politik om feministisk antirasism men lever vi som vi lär? Vi tycker att det här är oerhört viktigt och vi ska aldrig sluta utmana oss eller stanna upp och lyssna på ilska.

Här är några tips om intressanta artiklar, argumentationstips och intervjuer med några av toppkandidaterna.

citat-audre lorde