Gudrun om intersektionalitet

2 frågor om intersektionalitet

2 frågor om intersektionalitet

gudrun-intersek

Beskriv för dina väljare vad intersektionalitet är för dig.

Att se att olika diskrimineringar hänger ihop, samverkar och förstärker varandra. Kvinnohat, rasism och homofobi och diskriminering utifrån funktionalitet har samma grund. En idé om vad som är bäst vad som är mest attraktivt, ”normalt” blir den mall som allt jämförs med och många faller utanför. Också klass finns med. Majoriteten av fattiga i Sverige och i världen är kvinnor.

Hur kommer du föra ut budskapet om intersektionell feminism i valrörelsen?

Jag gör det på varje homeparty när jag visar hur flera maktordningar samverkar!

Tillbaka till huvudsidan