Vanliga frågor och svar om Fi

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden. Vår ideologiska utgångspunkt är den antirasistiska feminismen.

Feministiskt initiativ har en vision om ett samhälle där alla kan färdas väl genom livet. Det kräver att samhället i alla avseenden beaktar de mänskliga rättigheterna och tryggar rätten till hälsa, arbete, bostad, utbildning, social omsorg och trygghet. Politiken ska användas för att säkra människors lika möjligheter och utfall oavsett kön, hudfärg, etnicitet, klasstillhörighet, sexualitet, funktionsförmåga eller könsidentitet. När vi är på plats i alla 50 kommuner, 5 landsting och i riksdagen kan vi arbeta för att uppnå vår vision.

Medlemmarna bygger Feministiskt initiativ. Det är människor som ger av sin tid och sina resurser, erfarenheter och förhoppningar som tillsammans är vår feministiska organisation. Din kunskap och kraft behövs, bli aktiv i Feministiskt initiativ.

Feministiskt initiativ får statligt partistöd men vi som engagerar oss arbetar fortfarande nästan uteslutande ideellt. För att kunna nå fler är varje krona värdefull. Var med och bidra till en feministisk framtid.

Medlemmarna i Fi har erfarenheter från olika miljöer och forum. Vi är födda i olika delar av Sverige och världen, vi har olika åldrar, kön och bakgrund. Det som enar oss är övertygelsen om en politik för jämställdhet och frihet från alla former av diskriminering.

Den klassiska höger-vänster skalan i politiken rår inte på alla de maktstrukturer som begränsar människors rättigheter och hindrar en hållbar utveckling. Ett öppet samhälle fritt från diskriminering, sexism och rasism kräver en ny politisk skala som ställer mänskliga rättigheter mot den växande nationalismen. Det är det Feministiskt initiativ gör.

Feministiskt initiativ har en vision om ett samhälle där alla kan färdas väl genom livet. Det kräver att samhället i alla avseenden beaktar de mänskliga rättigheterna och tryggar rätten till hälsa, arbete, bostad, utbildning, social omsorg och trygghet. Politiken ska användas för att säkra människors lika möjligheter och utfall oavsett kön, hudfärg, etnicitet, klasstillhörighet, sexualitet, funktionsförmåga eller könsidentitet.

Ja. Fi välkomnar alla som solidariserar sig med vårt arbete.

Vi är den röst som står upp för jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet. Vi vill säkra demokratin och trygga allas rätt att ta plats. Liksom andra demokratirörelser bildades Feministiskt initiativ ur behovet av förändring. Den klassiska höger-vänster skalan i politiken rår inte på alla de maktstrukturer som begränsar människors rättigheter och hindrar en hållbar utveckling. Ett öppet samhälle fritt från diskriminering, sexism och rasism kräver en ny politisk skala som ställer mänskliga rättigheter mot den växande nationalismen. Det är det Feministiskt initiativ gör. Vi går till val på mandatet att förstärka de mänskliga rättigheterna, förnya politiken och förändra makten.

Vi har aldrig tidigare haft bättre förutsättningar att komma in i riksdagen än vad vi har nu i valet 2018. Bara det att vi efter valresultatet i förra valet får valsedlar tryckta och distribuerade till alla vallokaler har en avgörande betydelse. Vi går också in i en valrörelse starkare än någonsin, och vi växer hela tiden, både vad gäller i antal medlemmar och medlemsgrupper. Tack vare valresultatet 2014 finns vi redan representerade i EU-parlamentet, i 13 kommuner och har fått ett partistöd på totalt 4,7 miljoner fördelat på fyra år.

Om vi mot förmodan inte kommer in i riksdagen då har du röstat på den politik som du tror är bäst för den framtida utvecklingen. Kom ihåg att det i en demokrati inte finns några bortkastade röster. Alla röster räknas. Varje röst i en demokrati är viktig. Varje röst är ett hopp, en verklighet och en människa. Varje röst ger samhället chansen att lyssna och bli bättre. Vi gör det tillsammans!

Inget parti kan någonsin äga din röst i en demokrati. Därför kan heller inga röster stjälas, utan de är per definition fria.

Liksom tidigare demokratirörelser genom historien har gjort, utmanar Feministiskt initiativ de etablerade partierna när de påstår att de har en politik som räcker till. Det blir ingen förändring utan förnyelse. Vi förnyar politiken med de mest genomgripande och omfattande förslagen för jämställdhet, jämlikhet och förverkligandet av de mänskliga rättigheterna. Vi kommer aldrig att sätta kvinnors mänskliga rättigheter på väntelistan till förmån för andra frågor. #metoo-rörelsen har visat att utan ett ideologiskt självständigt politiskt parti i riksdagen prioriteras inte frågorna som gäller makt och kön.

Med våra tydliga prioriteringar stärker Feministiskt initiativ dessutom de antirasistiska och feministiska rösterna i de andra partierna. Vi har redan sett det hända i de 13 kommuner där vi sedan valet 2014 har tagit plats i kommunfullmäktige.

Den blockpolitik som tidigare präglat Sverige håller på att upplösas bland annat som en konsekvens av att höger-vänsterskalan och den ekonomiska fördelningspolitiken utmanas av värderingar som rör mänskliga rättigheter mot nationalistiska ideologier. Feministiskt initiativ behövs i riksdagen, oavsett vilka partier som bildar regering. Vi är din garant för en feministisk och antirasistisk politik. Med utgångspunkt från den politik som riksdagspartierna för, stödjer Feministiskt initiativ en rödgrön regering framför en borgerlig. Samtidigt ser vi hur den rödgröna regeringen stängt gränserna och försvagat de mänskliga rättigheterna på en rad områden. Varken högern eller vänstern har ett tydligt svar för hur de ska förstärka de mänskliga rättigheterna och stärka demokratin. Därför behövs Feministiskt initiativ.

Om alla som stöder Feministiskt initiativ verkligen röstar på oss har vi inga som helst problem att komma in i riksdagen. I förra valet tyckte varannan väljare, 50 procent, att det vore bra om Feministiskt initiativ kom in i riksdagen. Och hela 16 procent kunde tänka sig att rösta på oss. Detta enligt den Sifo-undersökning vi själva lät göra inför valet 2014. Och om vi mot förmodan inte når över 4-procentspärren i valet 2018 så är det de rödgröna partierna som förlorar på detta. Det är bättre med ett stöd i riksdagen än utanför.

Vi stödjer en rödgrön regeringsbildning. Vi går till val på en politik som tar avstamp i den antirasistiska femininismens ideologi. Med Feministiskt initiativ i riksdagen kommer debatten och de politiska förslagen påverkas av detta. Vi går inte till val på att söka ministerposter – vi vill jobba med jämställdhet, antirasism och mänskliga rättigheter på alla nivåer i samhälle och riksdag.

Om du är upprörd över att kvinnor fortfarande går på ett osäkert vikariat inom vården efter tio års arbete, eller om du är upprörd över att din dotter får höra skällsord som fitta och hora i skolan. Om du är upprörd över att din gamla mamma inte får lika bra vård som din gamla farbror i äldreomsorgen, eller om du inte känner dig bekväm med att tvingas in i en stereotyp mansroll som förhärligar våld och ser män som tvåbenta bankomater med försörjaransvar. Då tycker vi att du ska läsa Fi:s partiprogram.

– Nej, tvärtom. Det är en markering att vi inte accepterar förövarens försök till rättfärdigande av våldet. Hedersmotiv är ingen ursäkt. Vi slår ingen på fingrarna för att den använder andra ord än vi, men vi ansluter oss till de organisationer och forskare som hellre säger ”våld i namn av heder” än ”hedersvåld”, eftersom vi inte heller säger ”svartsjukevåld”, ”fyllevåld”, ”lägenhetsbråk” eller ”utvidgat självmord”. Ibland säger vi även ”hedersrelaterat” eftersom det är etablerat bland myndigheter och många forskare. Ord är viktiga men ännu viktigare än begreppsdiskussionen är de konkreta åtgärderna och politiken mot våldet – låt oss berätta om och diskutera dem!

Nej, Fi har politik på alla politiska frågor inom samtliga politiska fält. Det gäller arbetsmarknadsfrågor (löner, heltid/deltid, arbetsrätt, arbetstidsförkortning), hur det ser ut med ansvaret för hemmet (föräldraförsäkring, barnomsorg), trafikpolitiken (vems intressen styr när motorleder prioriteras framför kollektivtrafiken) bostadspolitiken (vems verklighet dominerar när områden planeras och hus byggs), och försvars- och säkerhetspolitiken. Det går att sätta på sig de feministiska glasögonen i alla sammanhang.

Absolut. Möjligen bör du kolla först med det parti du redan är med i. Kanske har de stadgar som förhindrar ett medlemskap i Fi.

Om du inte får plats att skriva namn, adress och e-postadress vid inbetalning av medlemsavgiften via Internet så kan du mejla in uppgifterna till [email protected].