Vanliga frågor och svar om Fi

Vad är Fi?

Feministiskt initiativ är en ideell organisation bestående av människor som inte längre vill vänta på att de etablerade politiska partierna ska driva de feministiska frågorna. Feministiskt initiativ fortsätter den kamp och det arbete som kvinnor under lång tid utfört för att förbättra sina liv. Feministiskt initiativ sätter de feministiska frågorna högst upp på den politiska dagordningen.

Vilka mål har Fi?

Feministiskt initiativ vill föra upp feminismen på den politiska dagordningen. Genom att samla en bred folkrörelse för feminism och mänskliga rättigheter för vi in en ny dimension i politiken. Feministiskt initiativ strävar efter parlamentariska mandat för att genomdriva förändring, från lokal till global nivå.

Hur blir jag medlem?

Medlemmarna bygger Feministiskt initiativ. Det är människor som ger av sin tid och sina resurser, erfarenheter och förhoppningar som tillsammans är vår feministiska organisation. Din kunskap och kraft behövs, bli aktiv i Feministiskt initiativ.

Hur kan jag stödja Fi?

Feministiskt initiativ får statligt partistöd men vi som engagerar oss arbetar fortfarande nästan uteslutande ideellt. För att kunna nå fler är varje krona värdefull. Var med och bidra till en feministisk framtid.

Vilka är med i Fi?

Medlemmarna i Fi har erfarenheter från olika miljöer och forum. Vi är födda i olika delar av Sverige och världen, vi har olika åldrar, kön och bakgrund. Det som enar oss är övertygelsen om en politik för jämställdhet och frihet från alla former av diskriminering.

Varför behövs ett feministiskt parti?

De etablerade politiska partierna förmår inte utmana könsmaktsordningen på allvar. Utredning efter utredning tillsätts medan viktiga beslut för jämställdheten skjuts på framtiden. Trots de rättigheter som kvinnor genom envist arbete och hård kamp lyckats uppnå, så förmår dagens politiska system inte förverkliga ett jämställt samhälle. Feministiskt initiativ har politiken för att utmana de andra partierna och på riktigt driva fram en feministisk politik för en värld fri från diskriminering. Feministiskt initiativ tillför en ny dimension i politiken.

Vilken sorts feminism står Fi för?

Feministiskt initiativ har en vision om ett samhälle där alla kan färdas väl genom livet. Det kräver att samhället i alla avseenden beaktar de mänskliga rättigheterna och tryggar rätten till hälsa, arbete, bostad, utbildning, social omsorg och trygghet. Politiken ska användas för att säkra människors lika möjligheter och utfall oavsett kön, hudfärg, etnicitet, klasstillhörighet, sexualitet, funktionsförmåga eller könsidentitet.

Får män vara med?

Ja. Fi välkomnar alla som solidariserar sig med vårt arbete.

Vilka partier kommer Fi att samarbeta med i riksdagen?

Vi stödjer en rödgrön regeringsbildning. Vi går till val på en politik som tar avstamp i en antirasistisk och feministisk ideologi. Med Feministiskt initiativ i riksdagen kommer debatten och de politiska förslagen påverkas av detta. Vi går inte till val på att söka ministerposter – vi vill jobba med jämställdhet, antirasism och mänskliga rättigheter på alla nivåer i samhälle och riksdag.

Vad finns det för skäl för män att rösta på Fi?

Om du är upprörd över att kvinnor fortfarande går på ett osäkert vikariat inom vården efter tio års arbete, eller om du är upprörd över att din dotter får höra skällsord som fitta och hora i skolan. Om du är upprörd över att din gamla mamma inte får lika bra vård som din gamla farbror i äldreomsorgen, eller om du inte känner dig bekväm med att tvingas in i en stereotyp mansroll som förhärligar våld och ser män som tvåbenta bankomater med försörjaransvar. Då tycker vi att du ska läsa Fi:s plattform.

Är Fi ett enfrågeparti?

Nej, Fi har politik på alla politiska frågor inom samtliga politiska fält. Det gäller arbetsmarknadsfrågor (löner, heltid/deltid, arbetsrätt, arbetstidsförkortning), hur det ser ut med ansvaret för hemmet (föräldraförsäkring, barnomsorg), trafikpolitiken (vems intressen styr när motorleder prioriteras framför kollektivtrafiken) bostadspolitiken (vems verklighet dominerar när områden planeras och hus byggs), och försvars- och säkerhetspolitiken. Det går att sätta på sig de feministiska glasögonen i alla sammanhang.

Hur ser Fi på uttalandena om att ett feministiskt parti tar röster från vänster och på så sätt ”bäddar för en borgerlig regering”?

Vi tror att det är ett förenklat resonemang instängt i den traditionella höger–vänsterskalan. Den feministiska dimensionen av politiken skär tvärs igenom klassgränserna. Lönediskrimineringen finns i alla lönekategorier, mäns våld mot kvinnor finns i alla samhällsklasser. Vi är medvetna om att det finns en höger och en vänster i politiken, men vill inte att det ska stå i vägen så att halva befolkningen inte får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda, det vill säga blir diskriminerade. När ska vi få in feministerna i riksdagen om inte nu?

Kan jag vara medlem i Fi och ett annat politiskt parti samtidigt?

Absolut. Möjligen bör du kolla först med det parti du redan är med i. Kanske har de stadgar som förhindrar ett medlemskap i Fi.

Hur meddelar jag mina kontaktuppgifter när jag blir medlem?

Om du inte får plats att skriva namn, adress och e-postadress vid inbetalning av medlemsavgiften via Internet så kan du mejla in uppgifterna till [email protected].