Frågor och svar

Feministiskt initiativ (Fi) är ett politiskt parti med feminism som ideologisk utgångspunkt. Vår vision är ett fritt samhälle där de mänskliga rättigheterna respekteras. Vi utmanar den politiska ordningen och de etablerade partierna med en genomgripande politik mot alla former av diskriminering.

Feministiskt initiativ har en vision om ett samhälle där alla kan färdas väl genom livet. Det kräver att samhället i alla avseenden beaktar de mänskliga rättigheterna och tryggar rätten till hälsa, arbete, bostad, utbildning, social omsorg och trygghet. Politiken ska användas för att säkra människors lika möjligheter och utfall oavsett kön, hudfärg, etnicitet, klasstillhörighet, sexualitet, funktionsförmåga eller könsidentitet.

På många sätt, vi gör det tillsammans!

 

 

Har du skyddade personuppgifter kontakta oss på [email protected] så hjälper vi dig med ditt medlemskap.

Av minst 100 skäl

Du hittar dem på sidan 100 skäl att rösta på F!

Av några grundläggande skäl

  • Vi är den röst som står upp för jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet.
  • Vi vill säkra demokratin och trygga allas rätt att ta plats.
  • Vår politik försvarar de mänskliga rättigheterna och motverkar all form av diskriminering.
  • Feministiskt initiativ har bildats utifrån behovet av förändring.
  • Den klassiska höger-vänster skalan i politiken rår inte på alla de maktstrukturer som begränsar människors rättigheter och hindrar en hållbar utveckling.
  • Ett öppet samhälle fritt från diskriminering, sexism och rasism kräver en ny politisk skala som ställer mänskliga rättigheter mot den växande nationalismen.

Du kan läsa minst 100 skäl här.