Frågor och svar


Våra chanser att komma in i riksdagen har aldrig varit så bra som nu i valet 2018

Våga rösta rosa och förklara för de du känner och möter varför. Hela 44% tycker att det vore bra med oss i riksdagen och 11 % kan tänka sig att rösta på oss. I år får vi valsedlar tryckta och distribuerade till alla vallokaler vilket gör stor skillnad. Vi går också in i en valrörelse starkare än någonsin och vi växer hela tiden, både vad gäller i antal medlemmar och medlemsgrupper. Var med och rösta för antirasism och feministism!

Läs mer på DN debatt: https://www.dn.se/debatt/mer-an-halften-av-kvinnorna-vill-att-fi-ska-sitta-i-riksdagen/

Vi stödjer en rödgrön regeringsbildning. Vi går till val på en politik som tar avstamp i den antirasistiska feminismens ideologi. Med Feministiskt initiativ i riksdagen kommer debatten och de politiska förslagen påverkas av detta. Vi går inte till val på att söka ministerposter – vi vill jobba med jämställdhet, antirasism och mänskliga rättigheter på alla nivåer i samhälle och riksdag.

Av minst 100 skäl

Varje dag fram till valet publicerar vi en ny anledning på sidan 100 skäl att rösta på F!

Av några grundläggande skäl

 • Vi går till val på mandatet att förstärka de mänskliga rättigheterna, förnya politiken och förändra makten.
 • Vi är den röst som står upp för jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet.
 • Vi vill säkra demokratin och trygga allas rätt att ta plats.
 • Liksom andra demokratirörelser bildades Feministiskt initiativ ur behovet av förändring.
 • Den klassiska höger-vänster skalan i politiken rår inte på alla de maktstrukturer som begränsar människors rättigheter och hindrar en hållbar utveckling.
 • Ett öppet samhälle fritt från diskriminering, sexism och rasism kräver en ny politisk skala som ställer mänskliga rättigheter mot den växande nationalismen.

Läs våra svar på SVT:s valkompass.

Eftersom vi tycker att alla väljare borde få information om vilka alternativ de har när de ska rösta i riksdagen, redovisar vi själva våra svar på frågorna i SVT:s valkompass.

Vi vill att hela Sverige ska leva och vår politik påfolkar landsbygden istället för att avfolka den

Vi vill göra det mer attraktivt att flytta från storstad till landsbygd och vi vill förändra normen som säger att staden är viktigast.

Därför arbetar vi i F! bland annat för :

 • tillgång till internet, energi, vatten och avlopp som förvaltas med hänsyn till resurshushållning och ekologi för alla människor oavsett var de valt att bosätta sig. Kostnaderna ska fördelas solidariskt och för den enskilda ska det inte skilja sig beroende på om en väljer att bo i tätort eller landsbygd.
 • tillgång till mataffärer, apotek, banker och postombud i människors närmiljö.
 • avskrivning av studielån för den som bor eller bosätter sig i glesbygd även för gymnasieutbildningar till bristyrken som elektriker, byggnadsarbetare, maskinförare och undersköterskor
 • kollektivtrafik och transportpolitik som möjliggör åretruntbosättning på landsbygden, inklusive vinterväghållning av både allmänna och enskilda vägar oavsett invånarnas ekonomiska situation.
 • Satsningar på pålitligt och tillgängligt tåg som når alla i hela Sverige istället för höghastighetståg för några. (https://feministisktinitiativ.se/ratt-tagordning-pa-investeringarna/)
 • presstödet utreds så att det säkerställer en levande lokaljournalistik, även utanför storstäderna, med hjälp av bland annat distributionsstöd.
 • tillgången till vård, skola och omsorg blir jämlikt och jämt fördelad över landet. Särskilda satsningar ska göras på distriktssköterskemottagningar, familjecentraler och öppna förskolor så att dessa finns tillgängliga i landsbygder.
 • ett jämlikt utbud av äldreboenden och demensboenden över hela landet. Äldre ska ha rätt att bo kvar hemma, men lika viktigt är att de som vill har möjlighet att bo i pensionärsbostad eller gruppboende får göra det. Förebyggande insatser, en god boendemiljö och en stimulerande tillvaro ska känneteckna äldreomsorgen oavsett var i landet du bor.
 • ett klimatsmart, hälsosamt och fossilfritt jordbruk. Ett led i det är att främja naturlig växtförädling, men även bevara befintliga, naturligt sjukdomsresistenta och köldtåliga sorter som på sikt kan ersätta importerade grödor.

Läs mer om vår Gles- och landsbygspolitik.

Ta del av vad vår gles- och landsbygdspolitiska talesperson Inez Abrahamsson har sagt på Röster.

När Feministiskt initiativ kommer in i riksdagen kommer vi att stödja en rödgrön politik. Det kommer då konkret bli så att det fler personer i riksdagen står på den rödgröna politikens sida.

Ett nytt parti förändrar nämligen fördelningen av platser  i riksdagen på ett särskilt sätt; ALLA partier som redan sitter i riksdagen måste lämna från sig platser.

Flest stolar får de stora partierna lämna från sig, alltså S, SD och M. Men samtliga lämnade stolar blir till de rödgröna partiernas fördel. De rödgröna får alltså fler personer som stödjer politiken i riksdagen när F! kommer in, än om de själva får något mandat mer.

Det är alltså en bra idé att rösta in F! i riksdagen om du vill stärka en rödgrön politik extra mycket.

Du kan läsa minst 100 skäl här.

På många sätt, vi gör det tillsammans!

 

 

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden. Vår ideologiska utgångspunkt är den antirasistiska feminismen.

Feministiskt initiativ har en vision om ett samhälle där alla kan färdas väl genom livet. Det kräver att samhället i alla avseenden beaktar de mänskliga rättigheterna och tryggar rätten till hälsa, arbete, bostad, utbildning, social omsorg och trygghet. Politiken ska användas för att säkra människors lika möjligheter och utfall oavsett kön, hudfärg, etnicitet, klasstillhörighet, sexualitet, funktionsförmåga eller könsidentitet.

Har du skyddade personuppgifter kontakta oss på [email protected] så hjälper vi dig med ditt medlemskap.