Frågor och svar: Rosa glasögon – låt dem sitta kvar efter valet också

Varför har ni satt rosa glasögon på de andras partiernas valaffischer?

Vi har satt rosa glasögon på de andra partierna valaffischer med uppmaningen ”Låt dem sitta kvar efter valet också” för att visa på att deras löften om mänskliga rättigheter och jämställdhet förpliktigar. Och att det är därför vi ska sätta feministerna på plats i maktens rum. Feministiskt initiativ behövs där, oavsett vilka partier som bildar majoritet eller regering. Vi ser till att ord blir till handling, eftersom vi sätter jämställdhet och jämlikhet högst upp på dagordningen.

Vad tror ni de andra partierna tycker om de rosa glasögonen?

Vi hoppas de ser det som en uppmuntran och att de vill låta dem sitta kvar efter valet också.

Varför ska man rösta på er om alla partiledare har rosa glasögon?

Med Feministiskt initiativ i riksdagen så kommer vi se till de andra partierna inte tar av sig de rosa glasögonen. För då finns vi där och ser till att de håller vad de lovat. Vi går till val på mandatet att driva en feministisk och antirasistisk politik. Vi är den röst som står upp för mänskliga rättigheter och mot alla former av diskriminering. Vi utmanar de andra partierna med de modigaste och mest omfattande förslagen för jämställdhet och jämlikhet.

Vad är det för jämställdhetslöften de andra partierna har gett?

Riksdagen har satt upp jämställdhetsmål för Sverige, sammanfattat i att vi ska ha lika mycket makt att forma samhället och våra egna liv, oavsett om vi är män eller kvinnor. Jämställdhetsmålet är uppdelat i fyra delmål – jämn representation, rättvisa löner och pensioner, delat föräldraansvar och delning av det obetalda arbetet samt att vi ska utplåna mäns våld mot kvinnor. På ingen punkt är vi klara. Sverige är inte ett jämställt land. Det förpliktigar – det behövs politik!

I valrörelsen är det många partiföreträdare som ställer sig upp för jämställdheten. Vi har samlat några exempel med citat av partiledarna (Se nedan). Med Feministiskt initiativ i riksdagen kommer vi att se till att de också går från ord till handling.

Varför har ni inte satt rosa glasögon på Sverigedemokraternas affischer?

Sverigedemokraternas rasistiska politik bidrar till ökad diskriminering och kränker de mänskliga rättigheterna. Feministiskt initiativ är därför deras politiska motpol. Vi bärs av den feministiska och antirasistiska folkrörelsen som kanaliserar sin längtan efter ett samhälle som värderar alla människor lika och tar frågor om mänskliga rättigheter på allvar. Vi vill heller inte medverka till att normalisera Sverigedemokraternas politik, genom att sätta rosa glasögon på deras näsor.

Får man göra så här med andras affischer?

Vi lånar deras affischer, under mindre än ett dygn för att föra ett offentligt samtal, där vi säger att politiska löften förpliktigar. Vi tycker att de ska stå fast vid sina politiska löften om att motverka diskriminering, även efter valet. De rosa glasögonen går att ta bort, de är uppsatta med häftmassa. Vi kommer också själva att plocka bort dem efter att de suttit uppe under en dag.

Vore det inte bättre om ni gjorde egna affischer?

Eftersom Feministiskt initiativ ännu inte sitter i riksdagen får vi inget statligt partistöd som de andra partierna. Vi saknar vi inte bara pengar till valkampanjsmaterial, utan även kontor och anställd personal. Det vi har är vårt engagemang och då får vi hitta andra sätt att ta plats och föra ett samtal i det offentliga rummet istället.

De andra partierna har valbudgetar på mellan 10 -70 miljoner kronor och utöver det kontor och anställd personal. Vi i Feministiskt initiativ hoppas på att samla in 2 miljoner till vår valfond. Vi har alltså lite olika förutsättningar när både när det gäller affischering och annat valkampanjsarbete.