Frågor och svar: Fi tio år - det offentliga rummet, en plats för gemenskap

Varför ritar ni hus med kritor?

Det som Feministiskt initiativ har uppnått de senaste tio åren är fantastiskt. Detta vill vi fira. Vi blickar framåt på vad vi vill förändra under de kommande tio åren. Tillsammans kan vi göra mycket! Hjärtat i allt Fi:s arbete är aktivism. För att så många som möjligt ska nås av våra budskap behöver vi använda vår allra bästa resurs – våra medlemmar.

Vi vill påbörja födelsedagsfirandet med att visualisera att vi under de senaste tio åren har byggt det feministiska fundamentet. Vi har flyttat in i maktens rum i tretton olika orter och i EU. Under de kommande tio åren tänker vi även flytta in i alltfler kommuner, landsting och förstås riksdagen. Vi kommer fortsätta arbetet för att alla människor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Vi vill illustrera det målet med en nattaktion där vi, runt om i landet, ritar hus med rosa kritor på gator och andra lämpliga platser. Genom detta tar vi temporärt över det offentliga rummet.

Får man rita på stan så där?

Det offentliga rummet är en plats där vi alla rör oss, där vi i bästa fall möts och där kollisioner sker. Varje kommun har sina egna föreskrifter kring upplåtelse av offentlig plats. VI har använt oss av kritor för att väcka uppmärksamhet kring vår närvaro men också för att undvika att skada våra gemensamma rum. Med husen uppmanar vi alla att ta plats i det offentliga rummet. Vårt gemensamma rum har potential att vara en plats där idéer föds, där generationer möts och där relationer utvecklas. Så varför inte ta dig en paus diskutera med grannen vilket samhälle ni vill ha, vem ni vill ska ta plats i maktens rum och varför?

Varför gör ni denna aktion?

Feministiskt initiativ vill se ett samhälle där det offentliga rummet är en plats för gemenskap och samtal. När vi rör oss i det offentliga rummet förutsätts vi följa normer och mallar vilket kraftigt begränsar vilka människor som kan känna sig hemma här. Samtidigt är det offentliga rummet det enda rum vissa av oss har. Vi vill skapa en plats för diskussion och vi vill att fler ska ta plats. Vi vill med vår aktivism markera startskottet för vårt 10-årsfirande som kommer att pågå i 10 dagar.

De andra partierna kallar sig ju också feminister. Räcker inte det?

Riksdagen har satt upp jämställdhetsmål för Sverige, sammanfattat i att vi ska ha lika mycket makt att forma samhället och våra egna liv, oavsett kön. Jämställdhetsmålet är uppdelat i fyra delmål – jämn representation, rättvisa löner och pensioner, delat föräldraansvar och delning av det obetalda arbetet samt att vi ska utplåna mäns våld mot kvinnor. På ingen punkt är vi klara. Sverige är inte ett jämställt land. Det förpliktigar – det behövs politik!

Feministiskt initiativ i parlamenten gör skillnad och där vi kommit in går vi redan från ord till handling.