Europasamarbetet

Sedan 2010 har Feministiskt initiativ ett fördjupat samarbete med övriga feministiska partier i Europa som kandiderar till Europaparlamentet.

Sedan 2010 har Feministiskt initiativ ett fördjupat samarbete med övriga feministiska partier i Europa som kandiderar till Europaparlamentet.

eu-loggorna

För närvarande är det iniciativa Feminista i Spanien, Partia Kobiet i Polen och Feministische Partei DIE FRAUEN i Tyskland. Detta arbete lägger grunden för den feministiska parlamentariska grupp som kommer att etableras. För att visa på den enade politiken, stötta varandra och utmana övriga parlamentariska grupper har ett gemensamt politiska program tagits fram.

Personal freedom and security Sustainable economy (Respect for) Human Rights
1. Violence against womensecurityEducation 2. Equal pay for professional workintra- and intersectoral 8. Secular state
3. Abolition of sexual exploitation 4. Split paid parental care 11. Proportional political, economical and social participation of women and men11. Same Proportional political, economical and social participation for everybody
6. Female reproduction rights to the own body abortion right to artificial insemination 5. Individual social securityindependent of marriage, children and gender 13. Education for gender equalitythroughout the entire educational system
7. Pacifism antimilitarism, conflict solution without violence 10. Rejection of capitalism in favor of human needs 14. Free choice of sexuality independence of heterosexual norms
9. Work against sexual stereotypes in media 12. Single parent support policy
15. Sustainability

Kontaktperson inom Fi för det europeiska samarbetet är Kristin Tran (+32 228 38 584)