F! vill minska den ekonomiska ojämlikheten

16 juni 2017

I går hotade Alliansen med att fälla regeringsministrar med misstroendeförklaringar om inte regeringen avstår från tre skattehöjningar i höstens budget.

Det här är helt fel. Skattekraften behöver stärkas för att kunna finansiera reformer för en stärkt välfärd. Stora delar av vår offentliga sektor går på knäna och vi behöver satsningar på klimat och etablering. Alliansen vill stoppa dessa relativt försiktiga förslag på flygskatt, skarpare 3:12-regler och att något fler höginkomsttagare ska betala statlig skatt. Om reformutrymmet begränsas så bakbinds regeringen.

F! vill se en ordentlig flygskatt och stödjer förslaget om ändrade 3:12-regler. F! vill inte utöka den statliga inkomstskatten, men det är inte heller något som F! motsätter sig. Det är en massiv överrepresentation av män bland dessa höginkomsttagare, enbart en av fyra som påverkas av denna skattehöjning är kvinnor.

F! vill se en återställning av välfärden och skarpa satsningar för framtiden med klimatsäkring och en human asylpolitik. Vår kritik mot regeringen är att den inte gör tillräckligt. De behöver våga återställa skattekraften och fasa ut de massiva skattesubventioner som Alliansen införde under sina åtta år vid makten. Det för att satsa på välfärden, som är kvinnodominerade, tre av fyra som arbetar i välfärden är kvinnor.

Alliansens skattesänkarpolitik missgynnar kvinnor och låginkomsttagare. Under Alliansens tid vid makten 2006-2014 ökade klyftorna i disponibel inkomst mellan män och kvinnor i Sverige. En liknande utveckling kan ses i klyftan mellan inrikes och utrikes födda. Det är konsekvenserna av Alliansens skattepolitik. Det är oansvarigt av Alliansen att hota med budgetkaos och försöka plocka sönder regeringens budget. F! kommer verka för att bryta den ökade ekonomiska ojämlikheten och ojämställdheten i Sverige.

Gita Nabavi
Martin Jordö