Om F! får välja – en fristående feministisk partigrupp

15 maj 2014

Det kommer väldigt mycket frågor om vilken partigrupp Fi kommer tillhöra efter valet. Vi har ännu inte hittat någon given politisk grupp i EU-parlamentet att ansluta oss till. En analys av övriga partigrupper är under arbete för att se hur de etablerade grupperna röstat tidigare. På sikt är målet att bilda en feministisk grupp i EU-parlamentet och i dagsläget är Vänstergruppen och De gröna två rimliga alternativ.

På sikt är vårt mål att bilda en feministisk grupp i EU-parlamentet. Sedan 2010 har Fi en fördjupat samarbete med feministiska partier som kandiderar till EU-parlamentet i Polen, Spanien och Tyskland.

– Givetvis vill vi se en fristående feministisk partigrupp i EU så att de feministiska frågorna inte nedprioriteras hela tiden. På samma sätt som vi ser behovet av fristående feministiska partier ser vi att det behövs en fristående feministisk partigrupp, säger Maria Borgström som står på fjärdeplats på Feministiskt initiativs valsedel.

Fi har ännu inte hittat någon given politisk grupp i EU-parlamentet att ansluta sig till. Vänstergruppen och De gröna som driver våra hjärtefrågor om jämställdhet, öppenhet och tolerans är två grupper vi tittar närmare på.

– Vi vill inte vara grupplösa utan tänker ingå i en politisk grupp eftersom det ökar våra påverkansmöjligheter. Vi analyserar nu hur de röstat i frågor om till exempel jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa, säger Maria Borgström.

Oavsett vilken partigrupp analysen resulterar i att Fi kommer tillhöra så kommer samarbetet med övriga feministiska partier i medlemsländerna att fortsätta.