Nytt feministiskt nätverk i Europa / New Feminist Network in Europe

1 december 2018

(English version below)

Syntolkning: Feminister från olika EU-länder samlade i Bryssel, medlemsstaternas flaggor i bakgrunden.

Syntolkning: Feminister från olika EU-länder samlade i Bryssel, medlemsstaternas flaggor i bakgrunden.

Ett antal europeiska feministiska organisationer har den 30 november 2018 tagit beslut att bilda FUN Europe, Feminists United Network Europe, under parollen Europe Needs Feminism.

Medlemmar i nätverket består av feministiska politiska partier och feministiska civilorganisationer från olika EU-länder. Nuvarande medlemmar är från Sverige, Danmark, Tyskland, Rumänien, Spanien, Finland, Polen och Italien. Medlemmarna kommer att stödja varandra och delta i gemensamma aktiviteter, bland annat inför EU-valet. Nu ska medlemmarna arbeta fram en gemensam politisk plattform att driva i EU-valet. Feministiskt initiativ från Sverige blev utsett till nätverkets koordinator.

– Nu organiserar vi feminister i Europa i ett nätverk där vi kommer att kunna agera snabbt och i många olika former, nu uppgraderar vi det internationella feministiska samarbetet. På rekordtid har vi formerat oss i detta nätverk och vi har redan ett antal aktiviteter som ska genomföras. Den första vi tog beslut om är en gemensam feministisk politisk plattform inför EU-valet som feminister i alla EU-länder kan ställa sig bakom, säger Feministiskt initiativs partiledare Gudrun Schyman.

– Idag skrev vi historia, vi bildade Feminists United Network, Europe. Feminismen har inga gränser och tillsammans kommer vi att ena våra krafter och utveckla en Europeisk feministisk agenda, säger Liva Dali från Feministiskt initiativ Danmark.

English version:

New Feminist Network in Europe

On the 30th of November, a number of European feminist organisations have decided to start FUN Europe, Feminists United Network Europe with the tagline Europe Needs Feminism. Members in the network are feminist NGOs and political parties from the EU. Countries represented currently are Sweden, Denmark, Germany, Romania, Spain, Finland, Poland and Italy. The members will support each other by participating in joint activities as well as forming a common political platform for the EU elections. Feminist Initiative Sweden has been appointed coordinating member.

Feminist Initiative Sweden’s party leader, Gudrun Schyman, says “We are now organising feminists in Europe in a network where we will be able to act swiftly and in many forms, we are upgrading the international feminist collaboration. In record time, we have organised ourselves in this network and we have already agreed on a series of activities that will take place. The first we have agreed upon is to develop a common feminist political platform for the EU elections which all feminists in EU countries will be able to unite behind”.

Liv Dali from Feminist Initiative Denmark says “Today we wrote history; we created a Feminists United Network, Europe. Feminism does not have borders and together we will unite forces and develop an European feminist agenda!”

#EuropeNeedsFeminism #euval2019 #euval19