Partiledare

Föreningens styrelse består av femton personer varav en är partiledare

Föreningens styrelse består av femton personer varav en är partiledare

gudrun-intersek

Gudrun Schyman

Gudrun Schyman är en av grundarna av Feministiskt initiativ. Hon har en yrkesmässig bakgrund som socialarbetare och en politisk bakgrund bl.a. i anti-kärnkraftsrörelsen och i fredsrörelsen. Var tidigare medlem i Vänsterpartiet och representerade från slutet av 70-talet fram till 1987 partiet i kommunfullmäktige och i socialnämnden i Simrishamn. Blev efter flytt till Stockholm invald i Riksdagen 1988, valdes till partiledare år 1993 och lämnade Vänsterpartiet 2003. Satt kvar i Riksdagen som ”politisk vilde” fram till valet 2006. Sitter idag i kommunfullmäktige i Simrishamn där Feministiskt initiativ redan i valet 2010 blev tredje största parti. Sitter sedan starten i Feministiskt initiativs nationella styrelse. Arbetar idag professionellt som föreläsare och utbildare i frågor som rör jämställdhet och antidiskriminering. Mer om detta finns på schyman.se och maktakademi.se.

Webbplats: schyman.se
E-post: [email protected]
Twitter: @gudschy