Partiledare

”Jag vill leva i en värld som tar vara på alla, och bygga system anpassade efter allas rätt till ett meningsfullt, friskt och värdigt liv oavsett behov, funktion eller erfarenhet.”
Farida Al-Abani, partiledare (F!)

Samordning

Tove  har haft uppdrag i partistyrelsen sedan 2017, och är nu partistyrelsens ordförande. 2014-2018 har Tove företrätt Fi som revisor i Göteborgs stadsrevision. Tove har även haft uppdrag i Fi Göteborgs styrelse 2015-2016, och är från 2019 och framåt vald till ordförande för Fi Göteborg. Till yrket är Tove jurist.

Ewelina Axell

Ewelina har bakgrund som ordförande för Fi Region Jönköping och Fi Jönköping. Ewelina vill se Fi bygga en stark gräsrotsrörelse, där de lokala grupperna är grunden till en hållbar organisation. Ewelina ser behovet av att öka antalet medlemmar i organisationen över hela landet samt att den lokala förankringen är viktig för både delaktighet och engagemang. Ewelina tror också starkt på folkbildning både för att öka kunskapen hos våra medlemmar och potentiella medlemmar men också för samhället i stort och har idéer och förslag för hur Fi kan arbeta för detta.

Anna hittade till Fi efter att ha varit ordförande i presidiet för kongressen år 2013 och 2014. Sedan dess har Anna framförallt varit aktiv i skuggriksdagsgruppen och den tematiska gles- och landsbygdsgruppen. Anna brinner för frågor kring interndemokrati, stad-landrelationen och EU-frågor. Anna vill att partiet gemensamt formulerar strategier underifrån och vill att partistyrelsen ska arbeta med att lyssna in hela organisationen. Deltagande demokrati och att utveckla kongressen är några av de saker som Anna vill fokusera på i styrelsen.

Mikael är utflyttad Stockholmare och värmlänning sedan 1979 och menar att mer kunskap om och förståelse för de små och stora sambanden behövs.

– Vi behöver alla kultur såväl som frisk mat och miljö för att kunna skapa ett jämställt och välfungerande samhälle. Ett samhälle med plats för kreativa medborgare där stad och land samverkar.

Politik och kommunikation

Alejandra har en skarp analys analys kring exempelvis klass, antirasism och avkolonisering, vilket gör Alejandra till en viktig röst i partistyrelsen. Alejandra vill bland annat verka för en intern plattform i partiet för att utveckla de politiska diskussionerna och bygga långsiktiga relationer med civilsamhället för Fi. Ett annat fokus för Alejandra är att förmedla vår politik på ett konkret sätt.

Ida har i partistyrelsen rollen som kommunikationsansvarig och arbetar med särskilt fokus på press, tryck, webb, utskick, analys och strategi.

Kommunikation, mäns våld mot kvinnor, djurrätt och klass är hjärtefrågor.

Karin bor i Stockholm och har varit engagerad i Feministiskt initiativ sedan 2012, främst lokalt i Stockholmsregionen och inom F!ka – Feministiskt initiativs ideella kommunikationsavdelning. I styrelsen arbetar Karin med kommunikationsfrågor som sociala medier, medlemsvärvning, kampanjer och insamling.

Hjärtefrågor är antirasism, migrationsfrågor, militär nedrustning och fred, samt att stoppa mäns våld. Till vardags jobbar Karin inom ideella sektorn som kommunikationsansvarig på organisationen Clowner utan Gränser.

Organisation

Ingrid är ledamot i partistyrelsen, ledamot i Föreningen samordning #metoo. Beskriver sig själv som surjämte och ekonomiemagister. Har läst genusvetenskap, kvalitetsteknik och pedagogik. Har arbetat inom Försvarsmakten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Köksa, städerska, väktare, vpl fänrik, controller, pedagog och chef. Uppvuxen i glesbygd, bor nu i Östersund. Utförsäkrad och arbetslös under många år. Arg tant och numer jobbcoach.

Linda-Marie Gabrielsson

Linda-Marie har varit ordförande för avdelningen Fi Norrbotten och har haft styrelseuppdrag i Fi Boden. Linda-Marie vill bidra med fokus på landets lokala grupper och på glesbygden. Linda-Marie vill öka koppling mellan styrelsen och lokala grupper, för att fler grupper ska känna sig närmare den nationella organisationen. Linda-Marie vill att partistyrelsen bidrar med stöd kring medlemsvård och hjälp med prioriteringar. Linda-Marie ser också behovet av mer samarbete med andra föreningar som verkar inom de feministiska frågorna.

Luis Lineo

Luís har tidigare erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete. Luís har arbetat i styrelsen för RFSU Stockholm och i Män för jämställdhet (MÄN), bland annat i rollen som ordförande. Luís är med i antirasistiska gruppen och i trygghetsgruppen. Luís vill öka Fi:s närvaro i förorter och i lands- och glesbygd samt samarbeta mer med civilsamhälle och gräsrotsrörelser.

Marie Berglind

Marie har bakgrund som ordförande för Fi Sala och har haft uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen i Sala. Med sig in i partistyrelsen har Marie sina erfarenheter från den mindre kommunföreningens perspektiv. Marie vill se ett tydligare fokus på lokalföreningarna, både nystartade och de som varit aktiva länge. Marie vill se en strategi som innebär ett uppbyggande underifrån och som ger en stark bas av aktiva medlemmar som gör att de verkligen känner sig redo att ställa upp i val. Marie ser att styrelsen har en viktig roll i att stötta de föreningar som vill ställa upp i valet 2022 och att detta bör ske utifrån lokalföreningens perspektiv, utmaningar och behov.