Nunca Más – aldrig mer en abort med en galge

29 januari 2014

I solidaritet med de kvinnor som lever i Spanien och som just nu kämpar för att behålla rätten till abort.

nunca-mas-site

Galgen eller virknålen – de verktyg som spanjorskor använde för att göra abort för ca 40 år sedan, innan abort blev lagligt i Spanien.

Som ni vet har Spaniens regering tagit fram ett lagförslag om att förbjuda aborter i Spanien. Jag, Karin Asp (längst till vänster i bild) kandiderar till Europaparlamentet för Fi och är även aktiv i Osez le Féminisme är fransk feministisk rörelse. Vi publicerar foton på oss själva på vår Facebook sida, med antingen en galge eller stickor (de verktyg som spanjorskor använde för att göra abort för ca 40 år sedan, innan abort blev lagligt i Spanien) med texten ”Aldrig mer” (på valfritt språk) för att protestera mot katolska kyrkans sätt att förtycka kvinnor.

På lördag den 1 februari marscherar feminister och kvinnorättsorganisationer mot det spanska parlamentet för att lämna över nedan brev till premiärministern, kongressministern m.fl. och för att visa solidaritet med dom som marscherar deltar vi nu i denna aktion.

Vill du också visa solidaritet för Spaniens kvinnor?

Gör här:

  1. Fota dig på med texten Nunca Mas! eller Aldrig mer! kanske fastspänd på en galge eller några virknålar
  2. Ladda upp din bild på F!:s facebookevent eller på Instagram med budskapet: För att jag bestämmer!
  3. Tagga bilden #AlertaFeminista och #EUfeminist2014 och pinga @feministerna


På lördag 1/1 lämnas detta brev över till spanska underhuset

Den 1 februari klockan 12, går vi tillsammans från Atocha-stationen i Madrid, till Deputeradekongressen (spanska underhuset), där vi kommer att överlämna, för officiell inskrivning, följande text, skriven av Alicia Miyares, till premiärministern, kongressministern, minister Ana Mato, minister Alberto Ruiz Gallardón och kongressens olika utskott.

För att jag bestämmer

För att jag bestämmer, genom den personliga självbestämmanderätten, grunden i den mänskliga värdigheten, att jag inte accepterar något förbud eller ingripande i mina sexuella och reproduktiva rättigheter, alltså mina rättigheter som fullvärdig människa. Som självständig individ, vägrar jag att underkasta mig kränkande behandlingar, godtyckliga ingripanden och påtvingande förmyndarskap i mitt beslut om att bli eller inte bli mamma.

För att jag är en fri människa, åberopar jag samvetsfrihet som den fundamentala grunden till att fatta mina egna moraliska beslut. Jag anser de hycklare som åberopar ”frihet” som argument för att begränsa den, och de ondskefulla som inte tar hänsyn till det lidande som följer av att pålägga alla sina egna religiösa livsprinciper.

För att jag är en fri människa, vägrar jag att acceptera ett påtvingat moderskap och en förmyndarregim som dömer ut kvinnor som ”sexuellt och reproduktivt minderåriga”.

För att jag lever i en demokrati och är demokrat lyder jag under de regler som skiljer ”rättighet” från ”synd” och ”lag” från ”religion”. Ingen politiskt vald majoritet, hur absolut och demokratisk den än må vara, har rätt att omvandla rättigheter till brott och tvinga oss att följa religiösa principer genom hot om straffrättsliga påföljder. Som medborgare, kräver jag av våra ledare att de inte omvandlar den demokratiska makten, skyddandet av mångfalden, i maktfullkomlighet.

För att jag bestämmer, är en fri människa och lever i en demokrati kräver jag av regeringen, av alla regeringar, att man behåller den nuvarande Lagen om sexuell och reproduktiv hälsa och avbrytande av graviditet, för att gynna självbestämmanderätten, bevara samvetsfriheten och garantera alla kvinnors rätt till oliktänkande.

För att jag bestämmer, är en fri människa och lever i en demokrati kräver jag av regeringen, av alla regeringar, att man stiftar lagar som gynnar den personliga självbestämmanderätten, bevarar samvetsfriheten och säkerställer mångfald och oliktänkande.

För att jag bestämmer, är en fri människa och lever i en demokrati kräver jag att man behåller den nuvarande Lagen om sexuell och reproduktiv hälsa och avbrytande av graviditet, för att gynna den personliga självbestämmanderätten, bevara samvetsfriheten och säkerställa alla kvinnors rätt till oliktänkande.