Nu vill alla vara med och föra ut F!s politik – då kan det bli lite fel ibland…

11 maj 2014

Vi står inför ett feministiskt och antirasistiskt genombrott. Det märks. Många vill hitta saker i vår politik att kritisera. Vi välkomnar att människor vill titta närmare på vårt partiprogram! Men ibland blir det lite tokigt. Ett fejkat "valmanifest" har cirkulerat i sociala medier. Därför har vi gjort en egen lista där vi förtydligar var vi står i de punkter som det fejkade manifestet tar upp – så att ni vet vad ni röstar på den 25 maj. Tack för att ni lyssnar och sprider.

Sanningen

Det går bra nu! Många vill vara med och sprida vår politik, men ibland blir det lite fel. Det fejkade manifestet har cirkulerat i sociala medier. Här kan du läsa var vi verkligen står i de punkter som lyfts fram! 

Feministiskt  initiativ vill:

1.  Avskaffa rättigheten att själv välja skola, vård och omsorg

Nej. Fi efterlyser regler som förhindrar vinstläckage men samtidigt bibehåller den valfrihet som medborgarna uppskattar. Fi vill avskaffa Lagen om valfrihet då den inte samtidigt förmår garantera kvaliteten i välfärden och minska segregeringen, det gäller både äldreomsorg, sjukvård och skola.

2.  Avskaffa RUT och ROT

Ja. Det är orättvisa subventioner, rika använder ROT och RUT mycket mer än fattiga. Ett avskaffande ger ett tillskott på 17 miljarder i statskassan.

3. Avskaffa försvaret

Nej. Fi vill se en ny säkerhetspolitisk doktrin som förmår bryta våldsspiralen och kapprustningen. Fi är för förebyggande och nedrustning, ser säkerhet som något mer än frånvaro av krig, vill ställa om svensk försvarsindustri och förbjuda svensk vapenexport. Fi vill inte att EU militariseras. Fi vill att FN ska ha monopol på att tillgripa väpnade interventioner.

4. Skrota kärnkraften

Ja. Kärnkraft är inte hållbar, den är farlig, den skjuter strålningsriskerna långt in i framtiden till framtida generationer, den är nära förknippad med kärnvapen. Vi vill inte låta en dålig energi (kärnkraft) ersätta en annan dålig energi (fossila bränslen).

Fi vill också att EU slutar subventionera kärnkraft.

5. Införa medborgarlön genom socialförsäkringssystemen

Nej. Fi vill ersätta dagens bidragsdjungel med ett samordnat socialt försäkringssystem i syfte att garantera en enhetlig miniminivå som ger ekonomisk grundtrygghet. Fi vill börja med samordning av socialtjänsten, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

6. Återinföra fastighetsskatten

Nej. Frågan felställd: fastighetsskatt finns. Fi:s partiprogram tar inte upp frågan.

7. Införa sex timmars arbetsdag

Ja. Sextimmarsdag med bibehållen lön kommer att betala sig samhällsekonomiskt genom minskade sjukskrivningar, ökad sysselsättning, minskade kostnader för arbetslösa och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Sextimmarsdagen kommer till viss del att betala sig företagsekonomiskt genom ökad produktivitet och minskad personalomsättning.

8. Återinföra statlig lön för arbetslösa konstnärer och kulturarbetare

Nej. Statlig konstnärslön har aldrig funnits. Fi vill öka stödet till kulturen och till kulturarbetare och konstnärer. Fi vill finna
sätt att ersätta konstnärer och skydda upphovsrätten och samtidigt möjliggöra delning och tillgång till konstnärliga verk.

9. Avskaffa vinster i välfärden

Ja. Överskott av offentligt finansierad välfärdsverksamhet ska komma samhället till nytta och inte bli privata vinster.

10. Ge papperslösa rätt till socialbidrag

Ja. Fi vill utvidga denna rätt till asylsökande, papperslösa, och gömda flyktingar.

11. Kvotera barnbidraget

Ja. Detta sker också automatiskt för alla barn födda efter den 1 mars 2014. Fi vill att det ska gälla alla barn.

12. Införa månggifte

Nej. Fi vill att samlevnadslagstiftningen stämmer överens med samlevnadsformer som redan finns. Exempelvis att fler än
två människor kan erkännas som föräldrar, eller att vänner kan öka sin ömsesidiga ekonomiska och juridiska trygghet.

13. Höja a-kassan och underhållsbidraget

Ja.

14. Förbjuda djur på cirkusar

Ja. Ett led i att stärka djurrätten.

15. Stoppa alla utvisningar

Ja. Ingen ska kunna dömas till utvisning.

16. Skapa ett tredje juridiskt kön

Ja. Fi verkar också för att juridiskt kön ska kunna bytas utan könskorrigerande kroppsliga ingrepp.

17. Öka statsbidragen till offentlig sektor

Oklar formulering. Fi vill bryta trenden mot minskad offentlig sektor och vill höja skatterna. Fi vill också att skatterna ska vara smarta, att miljöbelastning och resursanvändning beskattas mer och arbete mindre (skatteväxling). Dessutom bör skattesystemet verka progressivt.

18. Arbeta aktivt och könsmedvetet för att förändra vårt produktions- och levnadssätt

Ja.

19. Stoppa vapenexporten

Ja. Det är en del av att skapa ett nytt tänkande när det gäller säkerhet och försvar (se p 3 ovan)

20. Avskaffa frihandeln

Nej och Ja. Nej. Det går inte att avskaffa något som inte finns, frihandel är en myt, den styrs redan av transnationella företag och handelsblock. Ja. Fi vill se ett handelssystem som bygger på respekt för mänskliga rättigheter och ekologisk hållbarhet och det kräver ett nytt internationellt regelverk och en ny politik från EU.

21. Kvotera föräldraledigheten

Ja. Rätten och skyldigheten att ta hand om sina barn är individuell, precis som andra socialt erövrade rättigheter.

22. Att detalj- och regionplaner ska vila på en feministisk värdering och analys

Ja. Samhällets planer bör bygga på de olika sätt som kvinnor och män, fattiga och rika använder och har tillgång till offentliga nyttigheter och det offentliga rummet.

23. Könskvotera bidragen till idrottsföreningar

Ja. Lika mycket pengar ska gå till tjejer och kvinnor som till pojkar och män.

24. Könskvotera bolagsstyrelser

Ja. Detta synsätt genomsyrar Fi:s politik, från alla samhällsplanerarinstitutioner via riksdag och parlament till EU:s olika råd och institutioner. Fi vill också öka kvinnors företagande i stort.

25. Införa köttfria måndagar och obligatorisk sexualundervisning på dagis

Ja. En köttfri dag, ja, men inte nödvändigtvis måndagar. Fi vill minska köttkonsumtionen av djurrättsskäl, av ekologiska skäl, av rättviseskäl, för att minska konkurrensen med matproduktion. Fi vill att alla elever ska ha sex- och samlevnadsundervisning med ett normkritiskt perspektiv och med gränssättning som tema. Här avses en åldersanpassad pedagogik som diskuterar barns frågor och tankar om kropp, känslor och sexualitet.

”Är du verkligen  säker  på att du också vill detta? I så fall, rösta rosa”

”Fi-kritisk facebookgrupp gör bästa reklamen för Fi nånsin”
                                                          Sonja, Nöjesguiden

”Borgerlig debattör bakom fejkat valmanifest från Fi”
                                      Karolina Skoglund, Metro