Nu startar vi upp Fi Fundraising!

Om Fi Fundraising

Fi Fundraising tar fram strategier och genomför kampanjer för insamling av pengar såväl mellan som innan val. I samarbete med andra områden inom Fi såsom kommunikation (FiKA), Fi Arrangemang, Fi Medlem och webb-butiken arbetar gruppen med till exempel crowdfunding-kampanjer och valfonden, med att öka privata donationer till partiet, öka antalet medlemmar som stöder partiet regelbundet.

Om uppdraget 

Nu startar vi upp denna nya arbetsgrupp och söker därför både samordnare och medlemmar till arbetsgruppen. Var med och bidra till att Feministiskt initiativ får mer resurser för att nå ut med sina budskap, nå fler medlemmar och väljare, samt odla en stark och hållbar organisation. 

Som samordnare leder du gruppens arbete och står i dialog med partistyrelsens områdesansvariga ledamöter. Som medlemmar i arbetsgruppen hjälps ni åt att driva och fördela arbetet utifrån era förutsättningar och engagemang.

Arbetet beräknas kräva cirka 4-6 timmar/vecka för samordnare, och cirka 2-4 timmar/vecka för gruppmedlemmar, men anpassas naturligtvis efter allas möjligheter.  

Som samordnare för arbetsgruppen är det bra om du:

  • Har vana att leda och samordna arbetsgrupper eller projekt,
  • Har kännedom om Fi:s politik för att identifiera potentiella givare och inkomstkällor kopplat till dessa.

Det är bra om medlemmar i arbetsgruppen:

  • Har kontaktnät inom civilsamhälle, kulturliv, opinionsbildning och näringsliv,
  • Tycker om att tänka kreativt kring olika finansieringsmodeller, medlemsavgifter och kampanjer,
  • Har kännedom om tekniska lösningar för till exempel crowdfunding och liknande. 

Varmt välkommen med din ansökan!

 

 

Vid frågor om uppdraget, kontakta [email protected]