Nu söker vi personer som vill ingå i följande arbetsgrupper:

29 augusti 2017

Mottagande och etablering

För att omvandla våra politiska visioner om ett gott samhälle för alla och en välfärdsstat som utvecklas av att vi får nya invånare behövs ett samlat grepp för att utveckla Fi:s politik gällande mottagande och etablering av asylsökande och nyanlända.

Arbetsgruppens uppdrag är:

  • Att utveckla Fi:s politik gällande mottagande och etablering av asylsökande och nyanlända
  • Att arbetsgruppens arbete ska mynna ut i ett förslag som kan läggas fram för nationella styrelsen för bearbetning senast 1/1 2018

Har du kunskap och erfarenhet av dessa frågor? Mejla ditt CV och några rader om varför du söker uppdraget till [email protected]

Sista ansökningsdatum: 14:e september

Minska dödligt våld i den offentliga miljön

De senaste årens ökade dödsskjutningar, i framförallt Sveriges storstadsregioner, visar på allvarliga brister i den svenska politiken. Det krävs ett samlat grepp kring nationella och kommunala insatser på kort och lång sikt för att det dödliga våldet i offentliga miljö ska minska.

Arbetsgruppens uppdrag är:

  • Att utveckla vår politik för att minska dödligt våld i den offentliga miljön
  • Att arbetsgruppens arbete ska mynna ut i ett förslag som kan läggas fram för nationella styrelsen för bearbetning senast 1/1 2018

Har du kunskap och erfarenhet av dessa frågor? Mejla ditt CV och några rader om varför du söker uppdraget till [email protected]

Sista ansökningsdatum: 14:e september