Nu söker vi kommun- och landstingssamordnare

4 januari 2018

Kommun- och landstingssamordnaren är operativt ansvarig för samordningen av våra 12 rosa kommunföreningar och vår rosa avdelning, samt för introduktion och vägledning av grupper som avser ställa upp i lokala val under 2018.

Som stöd till kommun- och landstingdsamordnaren finns en arbetsgrupp som tillsammans arbetar för att initiera och understödja kunskaps- och erfarenhetsutbyte och nätverk mellan parlamentariska och blivande parlamentariska grupper, att utveckla gemensamma administrativa och organisatoriska verktyg och modeller. Kommun- och landstingssamordnaren tillsammans med arbetsgruppen ser vidare till att regionala utbildningar och kommundagar arrangeras kontinuerligt, samt arbetar med att uppmärksamma och försöka tillgodose gruppernas gemensamma önskemål och behov.

I uppdraget ingår bland annat att guida och coacha grupper som avser ställa upp i val 2018, ta fram och sprida stödmaterial, inventera de parlamentariska grupperna årligen. Kommun- och landstingssamordnaren ska också upprätthålla en kontaktlista över samtliga förtroendevalda, administrera relevanta interna Facebookgrupper, skicka ut nyhetsbrev till förtroendevalda, administrera och arkivera samtliga politiska dokument (t.ex. motioner, interpellationer, frågor), ta fram samordnade skrivelser vid behov och synliggöra de parlamentariska föreningarnas framgångar inåt och utåt.

Kommun- och landstingssamordnaren samarbetar tätt med arbetsgruppen som ger stöd till avdelningar/kommunföreningar och medlemsgrupper.

Vi söker

Dig som har förmågan, kunskap i och intresse av att organisera och organisationsutveckling. Du behöver ha god kännedom om Feministiskt initiativ som organisation och gärna ha träffat många av våra medlemmar ute i landet. Du behöver kunna administrera facebooksidor och hantera dokument i google drive. Dina personliga egenskaper är förmodligen engagerande och strukturerad. Resor i landet kan förekomma. Du behöver avsätta ett flertal timmar per vecka åt uppdraget. Fysiska mötet på olika platser i landet kan förekomma både för att träffa arbetsgruppen och för att träffa kommunföreningar eller avdelningar. Du har lätt för att uttrycka dig skriftligt.

Låter detta intressant? Skicka ett mejl till [email protected] med kontaktuppgifter och cv. Berätta lite om vad du har för tidigare erfarenheter och varför du är intresserad av uppdraget.

Vi vill ha din ansökan senast 15 januari!