NU KAN VI INTE VÄNTA LÄNGRE!

1 maj 2015

I dag sitter Feministiskt initiativ vid förhandlingsborden i tretton kommuner i Sverige. Här har vi möjlighet att göra skillnad.

Vi märker att Feministiskt initiativs starka engagemang och kunskap om feminism, anti-rasism och andra strukturella maktordningar behövs i politiken. Tidigare har andra politiska frågor kontinuerligt definierats som viktigare, mer angelägna.

I den tidiga arbetarrörelsen motarbetades kvinnor med hänvisning till att klasskampen även skulle befria kvinnorna. I sextio- och sjuttiotalens politiska rörelser påstods kvinnor ta upp ”personliga” frågor till skillnad mot männens viktigare politiska frågor. Hela tiden har kvinnors rättigheter ställts i väntrummet, alltmedan den ”riktiga” politiken går före. De senaste årens jämställdhetspolitik har stannat vid läpparnas bekännelse. Ingen har lyckats råda bot på löneskillnaderna.

Goda arbetsvillkor i välfärden är inte enbart en rättvisefråga, det skapar också bättre kvalité och en mer rättssäker myndighetsutövning. De äldre på våra äldreboenden får bättre behandling och barnen får den hjälp de behöver i förskola och skola exempelvis. Vi ser i dag att socialsekreterarna har en extremt tung arbetsbelastning och inte hinner med alla de ärenden som ligger på deras bord vilket bland annat drabbar våldsutsatta barn.

Vill vi ha världens bästa välfärd krävs bättre arbetsvillkor för dem som arbetar där vilket till största del är kvinnor och utlandsfödda. Hur länge till kan vi vänta på att den grupp inom arbetarrörelsen som bär upp hela vår gemensamma välfärd får utgöra centrum för kampen för bättre arbetsvillkor? I dagarna när arbetarrörelsens firar sin högtidsdag, precis som på alla andra dagar under året, säger vi i Feministiskt initiativ att vi kan inte vänta längre. Vi gör det tillsammans.

Gita-Nabavi

Gita Nabavi,
vikarierande gruppledare för Feministiskt initiativ i Stockholm stad

Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle