Nu går skam på torra land – Regeringen öppnar upp för inskränkning av strejkrätten

4 januari 2018

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson flaggar för en inskränkning av strejkrätten. Bara det fackförbund som tecknat kollektivavtal på en arbetsplats ska kunna vidta stridsåtgärder.

Det är inte vilket uttalande som helst, utan i högsta grad anmärkningsvärt för att komma från en socialdemokratisk minister. Att inskränka strejkrätten skulle utgöra ett paradigmskifteför den svenska modellen, där arbetare haft rätt att organisera sig i förhållande till arbetsgivarna.

Bakgrunden är den långdragna konflikten mellan uppdragsgivarna och hamnarbetarna i Göteborg, där arbetsgivarna under en längre period pressat arbetarna till tyngre och längre pass och genom att lägga ner bolag och bilda nya så att de anställda ständigt fått söka om sina gamla jobb. Detta utmynnade i en åtta dagar lång strejk som sedan gick över i lockout. Konsekvenserna blev förstås att varor inte kom i tid till butiker eller underleverantörer och oförutsedda störningar uppstod, något som hamnarbetarna lastades för, trots att deras strejk varit tidsbegränsad.

– För att hitta konstruktiva lösningar på konflikten borde det vara i en dialog mellan dem (Hamnarbetarförbundet) och arbetsgivaren som lösningarna finns, säger Annelie Nordström, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Feministiskt initiativ.

Vi menar att det enda rimliga är att arbetstagarna själva väljer vilken facklig organisation de vill vara medlemmar i och att det är den organisationen som arbetsgivaren ska förhandla med och teckna kollektivavtal med. Bara så kan den svenska modellen värnas och fackföreningarna utvecklas i samklang med sina medlemmar.

Om staten begränsar konflikträtten kan det leda till att arbetsgivaren kan välja och vraka för att hitta det för dem mest fördelaktiga avtalet. Organisationer som inte i verklig mening företräder flertalet anställda kan erbjuda billiga avtal och på sikt slå sönder hela den svenska modellen.

Feministiskt initiativ ser förslaget som en oacceptabel försvagning av anställdas rättigheter och förvånas över att det är en regering ledd av socialdemokraterna som är beredda att lägga fram ett sådant förslag.