Nordling Blanco lyfter ungas rättigheter i sommartal

23 augusti 2014

Sissela Nordling Blancos sommartal idag handlade om att stoppa det sexuella våldet och stötta unga som är särskilt utsatta.

sissela_sommartal_2014

– Varje dag sker det 100 våldtäkter i Sverige och var femte tjej i högstadiet har blivit sexuellt trakasserad. Detta har pågått länge men i riksdagen görs väldigt lite för att stötta de som utsätts eller för att förebygga våldet, säger Nordling Blanco.

Feministiskt initiativ är det parti som går till val på att stoppa våldet. Vi föreslår en rad åtgärder för att stötta unga tjejer och hbtq-personer:

  • Samtyckeslag mot våldtäkter. Lagen måste säga och domstolarna måste fatta att sex är när alla deltar frivilligt – och att allt annat är övergrepp.
  • Utbilda rättsväsendet i genus och hbtq-frågor. Vi ska se till att utbilda alla som möter våldsutsatta. Den som anmäler ska inte misstänkliggöras, utan få stöd och upprättelse.
  • Vidareutbilda skolpersonalen. Vi ska se till att alla barn får gå i en jämlik skola där ingen diskrimineras. All skolpersonal ska utbildas i normkritik, genus, hbtq och antirasism.
  • Öka personaltätheten och satsa på elevhälsopersonalen. Vi ska se till att det finns mer personal på varje skola. Det har skärts ner alldeles för mycket på kuratorer och skolsjuksköterskor som är så viktiga för att stötta tonåringar som behöver hjälp från en vuxen.
  • Fler ungdomsgårdar och ungdomsmottagningar i förorten och på mindre orter. Alla unga måste ha en meningsfull fritid och ha nära till en vuxen när de behöver stöd eller hjälp. Välfärden ska finnas i hela Sverige och i hela Stockholm – inte bara i innerstan, de rikare stadsdelarna och stora städerna.
  • Gratis preventivmedel. Idag subventioneras bara visa preventivmedel för unga och det ser olika ut i olika län. Preventivmedel som har färre biverkningar och som bättre motverkar pms och endometrios kan kosta tusentals kronor om året. Fi vill att alla, i synnerhet unga, ska få gratis preventivmedel.
  • Finansiera satsningen med minskad militär. Varje år läggs enorma summor på att lära framförallt män att kriga, medan resurser saknas för att stoppa det sexuella våldet. Ett jas-plan är kostar mer än finansieringen för landets 200 kvinnojourer. Vi vill inte köpa jas-planen och vi vill spara in 10 miljarder på försvaret. Pengar som kan finansiera säkerhet för de som idag utsätts för våld och våldtäkter. När våldet sedan minskar kommer dessa satsningar vara självförsörjande då enorma kostnader för sjukvård, sjukskrivningar och rättegångar försvinner.