Nominering till partiledare, partisekreterare, styrelseledamot och revisor öppen!

6 oktober 2022

Vill du vara med i den fortsatta kampen för ett feministiskt och antirasistiskt samhälle? Vi behöver dig för att genomföra en politik som bygger på demokrati och mänskliga rättigheter. Feministiskt initiativ erbjuder en kärnfull organisation med feminister i ett parti som har en tydlig politik med omsorg för alla liv och allt levande.

Nominera dig själv eller någon annan till rollen som partiledare, partisekreterare, revisor eller styrelseledamot i Feministiskt initiativ år 2023-2025. Arbetet är till största del ideellt.

Läs mer om vad rollerna innebär här.

Valberedningen söker mångfald och representation från hela landet.

Observera att om du nominerar någon annan måste personen först vara tillfrågad.

Nomineringsperioden pågår mellan 1 oktober och 15 november.

Nominera dig själv eller någon annan här.