NOMINERA OCH KANDIDERA TILL PARTISTYRELSEN 1 OKT – 15 NOV

12 oktober 2020

Under perioden 1 oktober – 15 november är det möjligt för alla medlemmar och blivande medlemmar att själva kandidera eller nominera någon annan till styrelsen, samt till uppdrag som partiledare, partisekreterare och revisor. Samtliga uppdrag kommer att väljas på kongressen 26-28 mars 2021. Om du nominerar någon annan är det viktigt att den personen tillfrågas och svarar ja på en nominering. Är personen inte tillfrågad blir nomineringen inte giltig.

Styrelsens uppdrag tillsammans med partiledare och partisekreterare:
Planlägga, leda och inför kongress ansvara för politik, ekonomi, organisation och kampanjverksamhet och hålla kontakt med medlemsgrupper och avdelningar. Styrelsen består av minst 11 och max 21 ledamöter, varav minst 2 och högst 3 partiledare, samt 1 partisekreterare.

Revisorernas uppdrag:
Att granska partistyrelsens verksamhet, förvaltning och räkenskaper. På kongressen väljs 3 revisorer.

VALBEREDNINGEN SÖKER MÅNGFALD OCH REPRESENTATION FRÅN HELA LANDET!

Valberedningen består av:
Annika Nylén, Stockholm
Lisen Kebbe, Gotland
Gerd Holmgren, Gotland
Ilyas Khan, Stockholm
Emelie Häggdahl, Piteå/Huddinge
Ida Dahl, Smedjebacken
Susan Löfgren, Halmstad

NOMINERA & KANDIDERA HÄR