Nationell utbildningshelg med Feministiskt initiativ 2014 - Schema

LÖRDAG 13 DECEMBER

Stadsbiblioteket, Götaplatsen 3, Göteborg

10.15 – 10.30
Inledning om kommunpolitikens centrala roll och om Fi:s strategiska betydelse.
Gudrun Schyman

10.30 – 11.00
Hur kan kommuner och regioner arbeta för att stärka de mänskliga rättigheterna
Annika Ottosson, Förvaltningschef, Västra Götalands Rättighetskommitté

11.00 – 12.00
CEMR-deklarationen, den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå.
Lillemor Harnell, Sektionen för hälsa och jämställdhet, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

12.00 – 13.00
LUNCH

13.00 – 14.30
Beskattning, budgetprocessen, de kommunala bolagen och gender budgeting.
Åsa Gunnarsson, professor i skatterätt, Umeå universitet

14.30 – 15.00
PAUS

15.00 – 16.00
Förvaltningsrätt, budgetprocesser och beredning av ärenden, samt juridiken runt kommunernas centrala politikområden, vård, skola och omsorg.
Andreas Pettersson, Juridiskt forum, Umeå universitet

16.00 – 17.00
Frågor, information och avslutning.
Gudrun Schyman & Julia Falkman

SÖNDAG 14 DECEMBER

Stadsbiblioteket, Götaplatsen 3, Göteborg

Förmiddag: Transpolitik

10.30 – 11.30
Ett normkritiskt perspektiv: hur undviker vi att stärka cisnormativa strukturer? Hur skapar vi ett forum som är välkomnande för alla? Maria Ramnehill

11.30 – 12.00
PAUS

12.00 – 13.30
Grundläggande frågor och perspektiv på trans. Transpersoners rättigheter, juridiskt
och politiskt, historiskt och i nutid.  Vilka framgångar har vi uppnått och hur går vi vidare? Politiska prioriteringar för att skapa nödvändiga förändringar? Maria Sundin

13.30 – 14.30
LUNCH

Eftermiddag: Funkispolitik

14.30 – 15.40
Historik, lagar och regler, FN-konventionen, diskrimineringslagen, likabehandling och mitt eget funktionshinder.
Magdalena Berger

15.40 – 16.00
PAUS

16.00 – 17.00
Tillgänglig kommunikation
Anna Eli Mäki