När USA slår igen dörren, måste Sverige öppna gränsen

30 januari 2017

Donald Trump beslutade på Förintelsens minnesdag att införa ett totalstopp för flyktingmottagandet i USA. Stoppet ska gälla i fyra månader, men för syriska flyktingar finns ingen tidsbegränsning.

Feministiskt initiativ uppmanar nu Sveriges regering att visa sig trovärdig i sin kritik mot Trumps beslut genom att utöka antalet kvotflyktingar för att kompensera för totalstoppet. De syriska flyktingarna som nu fråntagits möjligheten till skydd i USA bör erbjudas vidarebosättning i Sverige.

Trumps beslut innebär också ett generellt stopp för medborgare från länder med stor muslimsk befolkning. Under 90 dagar kommer USA inte utfärda några visum för människor från Iran, Irak, Jemen, Libyen, Syrien, Sudan och Somalia. Även personer från dessa länder som redan har tillstånd att vistas i USA samt personer med dubbelt medborgarskap nekas inresa. Trump kallar det själv för ”muslimstopp”.

Feministiskt initiativ ser med stor oro på den nationalistiska och rasistiska utveckling vi nu bevittnar. Samma dag som Trumps beslut valde Moderaterna att inleda samtal med ett rasistiskt parti. Till de som tycker att vi inte ska oroa oss; med Trumps korta tid vid makten vet vi nu hur snabbt rasism och diskriminering kan göra skada. Då får kvinnor och barn i flyktingläger, trots att de fått sin ansökan om vidarebosättning beviljad, beskedet att de är persona non grata. Då stoppas människor som har sina liv och familjer i landet återinträde efter en utlandsresa eller blir fråntagna möjligheten att lämna landet. Människor fråntas friheter och straffas för att de enligt den rasistiska och nationalistiska logiken begått det största brottet av dem alla; nämligen födas i ett muslimskt land.

I ivern att straffa oss bryts både internationella åtaganden, författning och inhemska lagar. Det är lätt att uppröras när det sker någon annanstans. Då ska vi minnas att vår egen regering nyligen stängt Sveriges gränser och infört en tillfällig asyllag med tillfälliga uppehållstillstånd och som fråntar människor rätten till familjeåterförening. Trots massiva protester från civilsamhället. #muslimban

Meriam Chatty,
Migrationspolitisk talesperson