Valberedningens motivering

Victoria Kawesa

Victoria Kawesa

Victoria är en av de starkast lysande stjärnorna i den svenska antirasistiska rörelsen.

Hon är en engagerande och karismatisk politiker med stor pondus, en viktig förebild och en framgångsrik ledargestalt inom såväl antirasistiska och feministiska som queera folkrörelser. Victoria var en starkt bidragande person i 2014 års fantastiska valrörelse och har etablerat sig som en älskad, enande och nytänkande kraft i partiet.

Victoria är uppvuxen med aktivismen och står nära gräsrötterna, men har kunskapen för att skapa förändring på riksdagens spelplan. Hon har arbetat på EU-nivå med mänskliga rättigheter och arbetat som expertkonsult i frågor om jämställdhet, migration, rättssäkerhet, rasism samt barns rättigheter. Därutöver har hon snart en doktorsexamen om svart feminism och vithet. I en tid där den politiska eliten omfamnar nationalistiska krafter och själva demokratin är under attack kommer Victoria att spela en avgörande roll för framtiden.